Smaki Regionów już w czerwcu w Bełżycach!

W tym roku przełamujemy tradycję – lubelski finał konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” (NKD) na najlepszy regionalny produkt żywnościowy odbędzie się nie jak dotąd w lipcu, a już 10 czerwca. Święto lubelskich smakoszy towarzyszyć będzie tym razem uroczystym obchodom 600-lecia Bełżyc. I to właśnie do tego miasta zapraszamy wszystkich zainteresowanych wytwórców tradycyjnej żywności z naszego województwa. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie i bełżyckim kiermaszu można składać do 10 maja. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizatorem finału jest tradycyjnie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, którym w tym roku partneruje Urząd Miejski w Bełżycach. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach: (1) na najlepszy lokalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz (2) na najlepszą regionalną i tradycyjną potrawę kuchni polskiej, reprezentowaną w ofercie placówek gastronomicznych wykorzystujących lokalne i tradycyjne produkty żywnościowe. Podstawowym kryterium udziału w części gastronomicznej jest przygotowanie dania z wykorzystaniem produktów związanych z naszym regionem i stanowiących element składowy przygotowanej potrawy.

Nasze finały to szczególna okazja do pochwalenia się tym, co najlepsze w kuchni tradycyjnej regionu lubelskiego, ale także do promocji własnej działalności.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Wytypowani uczestnicy będą mieli za zadanie przygotować zgłoszone dania i produkty, które oceni komisja konkursowa podczas finału NKD w Bełżycach. Wszystkim wystawcom zostaną udostępnione: namiot oraz stoły do przygotowania i prezentacji zgłoszonych wyrobów. Kuchenki gazowe do podgrzania potraw należy zabezpieczyć we własnym zakresie. Prosimy o zgłaszanie produktów charakterystycznych dla obszaru ich pochodzenia. W przypadku zgłoszenia dużej liczby produktów, organizator zastrzega sobie prawo do ich selekcji.

Dla zwycięzców NKD przewidziane są cenne nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. Laureaci wyłonieni w szesnastu finałach regionalnych będą mogli ubiegać się o statuetkę „Perły 2017”, która zostanie wręczona podczas wielkiego ogólnopolskiego finału połączonego z prezentacją produktów i regionów.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Rafał Serej z departamentu rolnictwa i środowiska UMWL: nr (81) 44 16 538, e-mail: rafal.serej@lubelskie.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Środki na finansowanie tego zadania pochodzą ze Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Projekt realizowany przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego.

 

galeriaGALERIA