Siódma edycja KIEW-u zakończona!

W Lublinie zakończył się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Impreza zgromadziła ponad tysiąc uczestników z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Francji, Gruzji, Mołdawii, Polski oraz Ukrainy. Wśród gości znaleźli się m.in. Bartosz Cichocki – podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki wschodniej i polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych PAN czy Dyrektor Sekcji Eurazjatyckiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, William Tompson.

Tegoroczny Kongres rozpoczął się w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur. Licznie zgromadzonych gości powitali gospodarze miasta i regionu: Wicemarszałek Województwa Krzysztof Grabczuk oraz Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk. Ceremonię otwarcia prowadzili organizatorzy Kongresu: Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych, Krzysztof Łątka z Urzędu Miasta Lublina, Prezes Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, Paweł Prokop oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Artur Habza.

Przedstawiciel MSZ, Bartosz Cichocki wygłosił wykład na temat perspektyw współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego. Kulminacyjnym punktem inauguracji Kongresu był panel dyskusyjny pt. „Marzenia o wolności – w 100. Rocznicę niepodległości” prowadzony przez Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Krzysztofa Stanowskiego. Zaproszeni prelegenci rozważali współczesne rozumienie niepodległości, suwerenności i patriotyzmu w oparciu o doświadczania swoich krajów.

Kongres to wydarzenie, które sprzyja podtrzymywaniu bieżących i nawiązywaniu nowych partnerstw i kontaktów. To również miejsce wymiany doświadczeń szerokiego spektrum specjalizacji. Tegoroczne panele dyskusyjne wzbudziły zainteresowanie licznych uczestników. W panelu pt. „Samorząd nośnikiem nowoczesnego patriotyzmu” o wyzwaniach stojących przed samorządem w zakresie propagowania postaw patriotycznych oraz współpracy na poziomie lokalnym pomiędzy Polską i Ukrainą mówił Wicemarszałek Województwa Krzysztof Grabczuk. Sekretarz Województwa, Anna Augustyniak wzięła udział w panelu pt. „Samorząd terytorialny – ile polityki ile menedżerstwa w zarządzaniu lokalnym”, podczas którego sekretarze z Polski i Ukrainy poruszyli temat zakresu kompetencji sekretarza, jego przynależności partyjnej oraz ewolucji jego roli w strukturze urzędów wszystkich szczebli samorządu. O tym jak rozwijać turystykę rowerową, na przykładzie m. in. Wschodniego Szlaku Rowerowego GreenVelo oraz projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” opowiedziała Wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Dorota Lachowska. Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu o wyzwaniach stojących przed samorządami w kreowaniu rynku pracy i przyszłości młodych ludzi wchodzących w świat biznesu mówiła Z-ca Dyrektora Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL Dorota Skwarek w panelu pt. „Kompetencje przyszłości a zawody przyszłości”.

Województwo Lubelskie, mając za sobą wieloletnie doświadczenia współpracy, mogło pochwalić się osiągnięciami swoich zagranicznych partnerów, zapraszając ich do udziału w panelach. Reprezentująca Obwód Lwowski dyrektor Euroregionu Karpaty Halyna Lytwyn opowiedziała o efektach spotkań sieciujących organizowanych w Lublinie w okresie przygotowywania projektów, dzięki którym nawiązano 10 partnerstw projektowych a 3 z nich otrzymało finansowanie. W Obwodzie Lwowskim wdrażane są także 2 programy własne, finansowane z regionalnych budżetów Obwodu Lwowskiego i 3 sąsiednich regionów, w których wsparcie finansowe otrzymują lokalne inicjatywy. Obwód Lwowski chce tym samym stać się regionalnym liderem wdrażania projektów, realizowanych na wzór europejskich programów strukturalnych.

Łącznie w ciągu dwóch dni odbyło się ponad 40 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział blisko 200 prelegentów z kilkunastu krajów świata. Dyskusje panelowe miały na celu wypracowanie rekomendacji i wniosków zgłaszanych przez uczestników debat.

O wnioskach wyciągniętych z przebiegu i przygotowania tegorocznego Kongresu oraz o pomysłach na ten przyszłoroczny rozmawiali członkowie Rady Programowej, gremium odpowiedzialnego za organizację wydarzenia, podczas ostatniego panelu w którym udział wzięli Krzysztof Stanowski, dr Julita Agnieszka Rybczyńska, Paweł Prokop, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Małgorzata Błaszczyk-Osik, Krzysztof Łątka oraz Doradca Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ds. Krajów Europy Wschodniej, Natalia Gmurkowska.

Jak co roku w ramach Kongresu zorganizowany został szereg imprez towarzyszących, projekcje filmów, wystawy oraz Giełda Grantodawców, Forum Partnerów i seminarium Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej odbył się w tym roku już po raz siódmy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublin oraz Lubelskie Centrum Konferencyjne.

galeriaGALERIA