Sejmik – stanowisko w związku z tworzeniem „Wód Polskich”

Radni Województwa Lubelskiego przyjęli stanowisko w sprawie niekorzystnego dla województwa podziału kompetencji w ramach nowo tworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża niepokój przyszłym podziałem kompetencji w ramach tworzonych struktur organizacyjnych powyższej jednostki, która przydziela administrowanie Wisłą Środkową RZGW w Warszawie. Tym samym pozbawia się nowo powstały Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie wpływu na decyzje podejmowane w sprawie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców województwa lubelskiego.

Stanowisko w sprawie niekorzystnego dla województwa podziału kompetencji w ramach nowo tworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.