Samorządowy Kongres Gospodarczy i II Forum Regionów Trójmorza odbędzie się 2-3 marca 2021 r.

Województwo Lubelskie we współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskim Centrum Konferencyjnym organizuje w dniach 2-3 marca 2021 roku Samorządowy Kongres Gospodarczy i II Forum Regionów Trójmorza, który będzie miał formę on-line.

Celem Kongresu jest zintegrowanie współpracy międzyregionalnej oraz gospodarczej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom regionów Trójmorza, administracji, świata nauki, biznesu oraz mediów.

Kongres stanie się także okazją do utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, mającej na celu wypracowanie efektywnego narzędzia współpracy gospodarczej i biznesowej między regionami Europy Środkowej. Spotkanie regionów w tej kwestii odbędzie się 3 grudnia 2020 roku. Jego transmisję obejrzeć będzie można na profilu Congress Lubelskie na portalu Facebook.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępne na stronie www.congress.lubelskie.pl