Rzecznik Funduszy Europejskich czeka na Twoje uwagi!

Zarząd Województwa Lubelskiego powołał Katarzynę Włodarczyk-Tomczyk na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rzecznik, poprzez kontakt zarówno z wnioskodawcami, beneficjentami, jak i innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych, odpowiedzialny jest za monitorowanie i sygnalizowanie poszczególnym instytucjom propozycji usprawnień w realizacji RPO. – Powołanie rzecznika funduszy europejskich ułatwiło kontakt pomiędzy poszczególnymi instytucjami a beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki uwagom  zgłaszanym rzecznikowi możemy skuteczniej wdrażać RPO, czyli wydatkować środki w programie – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa.

Biuro rzecznika przyjmuje zgłoszenia o utrudnieniach w procesie dofinansowywania lub podczas realizacji projektu. Rzecznik może być mediatorem i wsparciem w kontaktach z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów unijnych, co pozwala na polubowne załatwienie sprawy, zażegnanie sporu lub wypracowanie kompromisu. Rzecznik dokonuje również okresowego przeglądu procedur. Działanie rzecznika ma służyć temu, aby szybciej analizować sytuacje, wyciągać wnioski i proponować rozwiązania, które mają usprawnić cały proces aplikowania i realizacji projektu.

Chcemy aktywnie włączyć mieszkańców regionu w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Zachęcamy Państwa do przedstawienia swoich propozycji usprawnień, a także zgłaszania ewentualnych utrudnień w zakresie realizacji RPO – mówi Katarzyna Włodarczyk-Tomczyk, rzecznik funduszy europejskich. – Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności wydatkowania unijnych pieniędzy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl w zakładce Rzecznik Funduszy Europejskich.

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich
Stefczyka 3, 20-151 Lublin,
tel. 81 4781331 faks 81 4781332, e-mail: rzecznikrpo@lubelskie.pl