Rusza budowa i modernizacja dróg lokalnych

Ponad 128 mln zł dotacji otrzymają samorządy województwa lubelskiego na budowę i modernizację dróg lokalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umożliwi to zmodernizowanie blisko 347 km dróg powiatowych i gminnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego najwięcej umów podpisał z jednostkami samorządów w powiatach: chełmskim (18), bialskim (14), kraśnickim (11) i włodawskim (10). W większości dotyczy to przebudowy istniejących dróg. Z programu skorzystają najmniejsi, tzn. inwestycje będą realizowane na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców.

– Podpisaliśmy umowy z gminami i powiatami z działania przeznaczonego na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, których realizacja poprawi 116 tysiącom mieszkańców naszego województwa warunki dojazdu do pracy i miejsca zamieszkania – mówi marszałek Sławomir Sosnowski – Pieniądze z PROW zadziałały jako wyrównywanie poziomu rozwoju infrastruktury drogowej naszych gmin. Kryteria były tak skonstruowane, że skorzystać mogły gminy najbiedniejsze, o najwyższym bezrobociu, gdzie infrastruktura drogowa pozostawia wiele do życzenia. Poprawiamy jakość dostępu do obiektów użyteczności publicznej, dojazdy do pól, remiz, szkół, do odległych, peryferyjnych obszarów gmin – dodał marszałek.

– To bardzo ważny zastrzyk finansowy. Umożliwi to odnowę prawie 25 km dróg w moim powiecie. Kryteria (w innych programach) tak się układały, że ciężko było skorzystać z dotacji na drogi małe, o charakterze lokalnym. PROW to jedyny program, z którego mogą korzystać wójtowie i starostowie. Dziękuję Zarządowi Województwa i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za sprawną realizację tego działania. – zaznaczył starosta kraśnicki Andrzej Maj.

– PROW 2014-20 koordynowany przez marszałka województwa jest skupiony na lokalnych drogach, które są często bardzo zniszczone. Dotychczas na tego typu trasy nie mogliśmy żadnego finansowania zewnętrznego pozyskać – powiedział starosta lubelski Paweł Pikula.

Przy ocenie wniosków brano pod uwagę dochód na mieszkańca w gminie, wysokość bezrobocia w powiecie, dostęp do budynków użyteczności publicznej, zwiększenie dostępu do atrakcji turystycznych. Punkty przyznawano również za bliskość dużych gospodarstw, zakładów przetwórstwa spożywczego i grup producenckich oraz porozumienie między gminą i powiatem w sprawie budowy. W trakcie naboru wpłynęło 459 wniosków na kwotę 350 mln. Lista dróg dostępna na stronie:

→ http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wyniki-konkursow/zarzad-wojewodztwa-lubelskiego-podjal-uchwale-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-operacji-typu-budowa-lub-modernizacja-drog-lokalnych