Rozwój wsi poprzez scalenia gruntów

Scalenia gruntów to działanie, które dawniej kojarzyło się z polepszeniem warunków gospodarowania w rolnictwie, a obecnie utożsamiane jest z rozwojem całych wsi. Dzięki temu projektowi nasze małe ojczyzny zyskują nowe oblicze.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek o innym ukształtowaniu. Wykonuje się je, aby zmniejszyć ilości rozproszonych gruntów oraz powiększyć areał pojedynczych gospodarstw. – Dzisiejsze scalenia to nie tylko geodezyjne opracowanie granic działek, ale także zagospodarowanie poscaleniowe, dzięki któremu budujemy lub przebudowujemy drogi, odmulamy rowy melioracyjne, układamy przepusty umożliwiające krótsze dojazdy – tłumaczy  Tomasz Prządka, dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie – Tylko w ramach 13 podpisanych umów zmodernizujemy i wybudujemy blisko 310 km dróg ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. – dodaje.

Liderzy w kraju

Województwo lubelskie wykonuje najwięcej scaleń w kraju  i jest liderem w tym zakresie.  W poprzednim okresie PROW 2007-2013 nasz region zrealizował 39 projektów scaleniowych na 109 przeprowadzonych w kraju. W obecnej perspektywie realizujemy 13 projektów scaleniowych. W grudniu 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał  I nagrodę dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie (podlegającemu pod Zarząd Województwa) i Starosty Zamojskiego za opracowanie założeń do projektu scalenia na obiekcie Sulmice, gminna Skierbieszów. – To wyróżnienie świadczy o bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządem województwa i powiatami, które wspólnie realizują scalenia – komentuje Grzegorz Kapusta, wicemarszałek odpowiedzialny za rolnictwo.

Nowe scalenia

Wiosną tego roku w ośmiu powiatach naszego województwa rozpoczęły się nowe scalenia gruntów.
Na ten cel mamy dodatkowe 27 milionów euro. Pieniądze pozwolą na realizację 10 nowych obiektów zgłoszonych do programu scaleń – mówi wicemarszałek Kapusta. –   Starostowie powiatów bialskiego, parczewskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego i  tomaszowskiego, wydając postanowienia o wszczęciu postępowań scaleniowych, rozpoczynają długą i trudną drogę, która kończy się kompleksową modernizacją naszych wsi – dodaje.

Pozytywna ocena rolników

Dzisiejsze scalenia gruntów cieszą się dużą popularnością. Przyczyn tej dobrej opinii jest bardzo wiele. Wśród nich jest możliwość zmniejszenia ponoszonych w gospodarstwie kosztów. – W województwie lubelskim mamy wiele przykładów zakończonych scaleń. Od 2004 roku zrealizowaliśmy 52 projekty scaleniowe, obejmujące około 80 wsi o łącznej powierzchni 33 tysięcy hektarów. Ważną przyczyną ich popularności są pozytywne opinie rolników o uzyskanych efektach na scalonych terenach – podkreśla Tomasz Prządka, dyrektor WBG w Lublinie.

Warto dodać, że na terenie części nowych obiektów scaleniowych zostały już wydane postanowienia o wszczęciu postępowań. Teraz pozostaje tylko czekać na ich efekty.