Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam

29 grudnia 2020 r. odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Paweł Wójcik oraz Dyrektor LROT Dorota Lachowska. Podczas konferencji zostały przedstawione efekty realizowanego projektu „Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam” oraz oficjalne ogłoszona lista certyfikowanych Miejsc Marki Roztocze – obiektów noclegowych, gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych i atrakcji turystycznych.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt „Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam” przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Głównym celem projektu było opracowanie spójnej strategii kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze jako elementu niezbędnego dla zrównoważonego zarządzania turystyką i promocją destynacji turystycznej. Działanie zostało zrealizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

– Strategia kreacji wdrożenia i rozwoju marki Roztocze na lata 2021 – 2026 to (…) historyczny dokument dla regionu Roztocza, ponieważ nigdy ani władze woj. lubelskiego, ani podkarpackiego nie podjęły się stworzenia spójnej marki turystycznej Roztocza. Dokument przyczyni się do prowadzenia spójnych działań promocyjnych i marketingowych, wykreowanie Roztocza jako destynacji turystycznej, a przez to zachęci turystów do odwiedzenia tego obszaru, i inwestorów do podejmowania tu inwestycji, co w konsekwencji przyczyni się do budowania stabilnej gospodarki lokalnej na obszarze Roztoczapowiedział podczas konferencji prasowej wicemarszałek Michał Mulawa.

Najważniejszą ideą projektu było ukazanie roli i znaczenia współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej i właścicielami/zarządcami atrakcji turystycznych na Roztoczu w procesie promocji marki, dla zwiększenia ilości turystów odwiedzających krainę. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego na Roztoczu również w rzadziej odwiedzanych miejscach tej krainy.

W ramach projektu została przeprowadzona certyfikacja obiektów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu Roztocza zarówno w województwie lubelskim jak i podkarpackim.

Do tego działania została powołana Kapituła Certyfikująca, która przeprowadziła weryfikację zgłoszeń, a następnie wizje lokalne w zgłoszonych obiektach i atrakcjach turystycznych. W procesie certyfikacji zostało wyłonionych 60 laureatów certyfikacji: 10 obiektów gastronomicznych, 10 obiektów noclegowych,10 gospodarstw agroturystycznych  oraz 30 atrakcji turystycznych. Są to „Miejsca marki Roztocze”, oznakowane specjalnymi tabliczkami, które stanowić będą podpowiedź dla turystów w wyborze noclegu, restauracji, zwiedzania, a także pomoże zbudować rozpoznawalność marki w świadomości poszukujących ciekawej propozycji na urlop.

Wprowadzenie certyfikacji oraz oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych umożliwi rozwój marki turystycznej Roztocze i stworzenie spójnych ofert dla organizatorów turystyki. Efektem projektu będzie szeroka promocja certyfikowanych obiektów za pomocą strony internetowej, aplikacji mobilnej, jak również na profilach w mediach społecznościowych. Dodatkowo, opracowany został folder promujący markę Roztocze zawierający informację o wszystkich obiektach i atrakcjach turystycznych, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji.

Lista wszystkich certyfikowanych obiektów znajduje się na stronie www.roztoczetravel.pl

Strona internetowa: www.roztoczetravel.pl

Facebook: Roztocze Travel

Instagram: roztocze_travel