Rozpoczął się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Rozpoczął się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. Impreza, która gromadzi co roku 1-1,2 tys. uczestników potrwa do soboty, kiedy zostaną przedstawione rekomendacje z dwudniowych dyskusji w liniach programowych: decentralizacja, nauka i edukacja, modele pojednania, bezpieczeństwo w Europie Wschodniej, społeczeństwo obywatelskie, relacje biznesowe, decentralizacja kultury, pomoc humanitarna, zrównoważony transport, turystyka i dziedzictwo. W dniu 30-go września 2016 r. z wykładem inauguracyjnym wystąpi Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy.

Obok dyskusji panelowych w ramach Kongresu organizowanych jest szereg imprez towarzyszących, projekcje filmów, sztuki teatralne, wystawy współczesnej sztuki ukraińskiej. W programie wydarzenia znajdują się również Międzynarodowa Giełda Partnerów i Grantodawców i wręczenie nagród w konkursie na najlepsze projekty współpracy transgranicznej oraz prezentacja laureatów.
Tegoroczny Kongres jest okazją do złożenia życzeń krajom Partnerstwa Wschodniego, m.in. Armenii i Ukrainie, które obchodziły w tym roku 25-lecie swojej niezależności. Z tej okazji uczestnicy Kongresu złożyli mieszkańcom tych krajów swoje gratulacje za pomocą kart życzeniami w 5-ciu językach.

galeriaGALERIA