Szkolenie dla rolników dotyczące ASF

„Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”  to temat konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, w której udział wzięli rolnicy z powiatów bialskiego i łukowskiego, poszkodowani przez afrykański pomór świń.

Spotkanie adresowane było w głównej mierze do tych rolników, którzy zrezygnowali z produkcji trzody chlewnej ze względu na brak możliwości dostosowania gospodarstw do zasad bioasekuracji. W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, dr inż. Piotr Stanek i dr hab. Witold Chabuz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

– Chcemy przedstawić producentom rolnym poszkodowanym przez epidemię ASF możliwości przekształcenia ich gospodarstw na inny profil produkcji, alternatywą są m.in. hodowla bydła mięsnego lub udział w naszym projekcie „Lubelska śruta sojowa wolna od GMO.  – mówił wicemarszałek Grzegorz Kapusta.

Seminarium poprzedziła konferencja prasowa dla mediów lokalnych i regionalnych.

galeriaGALERIA