Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 –

W środę, 19 czerwca br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się podpisanie umowy na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 838 w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w miejscowości Trawniki. Koszt inwestycji to ponad 40 mln złotych.

W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Prezes Zarządu firmy „INTOP TARNOBRZEG” Grzegorz Bukała. Zarząd Dróg Wojewódzkich reprezentował dyrektor Paweł Szumera.

To kolejna bardzo ważna i potrzebna inwestycja drogowa. Zależy nam na tym, aby drogi wojewódzkie były coraz bezpieczniejsze. Przypomnę, że w tym roku w budżecie województwa zarezerwowaliśmy na przebudowę dróg rekordową kwotę blisko pół miliarda złotych. Jednocześnie już przygotowujemy się i planujemy inwestycje drogowe w ramach nowego okresu programowania. Na ten cel chcemy przeznaczyć około miliarda złotych. – przekonywał przewodniczący sejmiku Michał Mulawa.

Stary obiekt zostanie całkowicie zburzony – wyjaśnił Grzegorz Bukała, prezes firmy „INTOP TARNOBRZEG”wcześniej jednak wybudujemy most tymczasowy o długości 70 metrów, który zapewni ciągłą komunikację. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować to zadanie w terminie i całkowicie bezpiecznie dla okolicznych mieszkańców.zakończył Bukała.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w miejscowości Trawniki.

Zakres inwestycji w swoim zakresie obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 838 o długość odcinka 360 m wraz z rozbudową mostu na rzece Wieprz w miejscowości Trawniki w tym m.in.:

 • dostosowanie istniejącej drogi klasy Z do drogi klasy G,
 • wzmocnienie podłoża słabonośnego na dojazdach do obiektu mostowego,
 • poszerzenie istniejącego nasypu drogowego,
 • wykonanie chodników przylegających do krawędzi drogi,
 • wykonanie drogi technologicznej do obiektu mostowego o nawierzchni z płyt betonowych,
 • wykonanie zjazdów na działki przyległe oraz na drogi boczne,
 • wykonanie odwodnienia drogi, kanału deszczowego, korytek ściekowych, wpustów ulicznych, rowów drogowych,
 • wykonanie oświetlenia drogowego,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonanie oraz rozbiórka mostu tymczasowego wraz z dojazdami,
 • wykonanie nowego mostu stałego czteroprzęsłowego o konstrukcji sprężonej belkowo płytowej o parametrach:

długość całkowita – 238,60 m

szerokość całkowita – 13,70 m

 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 838 od km 15+440 do km 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do mostu na Wieprz).

Długość całkowita przebudowywanego odcinka 3,09 km.

Zakres inwestycji w swoim zakresie obejmuje m. in.:

 • roboty przygotowawcze, wycinkę drzew i krzewów,
 • roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni,
 • przebudowę i wykonanie rowów przydrożnych,
 • wykonanie nawierzchni dróg, zjazdów, zatok autobusowych, chodników,
 • przebudowę wlotów na skrzyżowaniach z drogami bocznymi w granicach pasa drogowego DW 838,
 • budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów i dojść do furtek w granicach pasa drogowego DW 838,
 • wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym,
 • wykonanie poboczy,
 • wykonanie wpustu deszczowego przy zatoce autobusowej,
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Wykonawca robót: INTOP TARNOBRZEG.

Termin wykonania prac: 30 listopada 2020 r.

Wartość robót: 40 451 872, 86 zł brutto.

galeriaGALERIA