Rewitalizacja w gminach województwa lubelskiego

Dziś w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się spotkanie dotyczące rewitalizacji w gminach w województwie lubelskim. Ze wsparcia finansowego w ramach programów rewitalizacji skorzystało 87 gmin, które otrzymały łącznie 5,2 mln zł. Samorządowcy z całego regionu mieli okazję do dyskusji na temat dotychczasowych osiągnięć oraz potrzeb i planów na przyszłość. Konferencję otworzył wicemarszałek Krzysztof Grabczuk.

Gminy odpowiedzialnie podeszły do zupełnie nowego spojrzenia na rewitalizację, zaproponowanego w obecnej perspektywie finansowej. Dotychczas tym terminem zwykło się określać wszystkie przedsięwzięcia, które w różny sposób czyniły dane miejsce atrakcyjnym. Obecnie rewitalizacja rozumiana jest inaczej. Nie jest tylko doraźnym działaniem, mającym poprawić estetykę otoczenia, ale zdiagnozowaniem problemów mieszkańców i wypracowaniem sposobów na ich rozwiązanie. Dużo większy nacisk kładzie się na kwestie społeczne oraz na zaangażowanie mieszkańców w życie lokalnej społeczności.

Województwo Lubelskie ogłosiło trzy edycje konkursu na dofinansowanie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Najlepsi mogli przystąpić do tworzenia lokalnego programu rewitalizacji ze świadomością, że znaczna część pieniędzy przeznaczonych na ten cel zostanie im zwrócona. Gminy mogły dzięki temu opłacić ekspertów, sporządzić analizy środowiskowe i gospodarcze czy zorganizować konsultacje społeczne. 

Prowadzenie wykazu oraz ogłoszenie naborów wniosków w działaniach rewitalizacyjnych to nie koniec działań Instytucji Zarządzającej w zakresie rewitalizacji. Przed gminami stoi poważne wyzwanie polegające na płynnym przejściu z lokalnego na gminny program rewitalizacji; LPR-y są dokumentami przejściowymi i mogą obowiązywać do końca 2023 r. Po tym czasie gminy powinny uchwalić GPR-y, które są dokumentami znacznie bardziej skomplikowanymi i obwarowanymi większą ilością procedur. Zespół ds. rewitalizacji będzie gwarantował gminom wsparcie merytoryczne w tym zakresie. Prowadzony będzie monitoring już uchwalonych programów rewitalizacji. Członkowie zespołu ds. rewitalizacji określą ryzyka i zagrożenia, które pojawiły się w trakcie wdrażania danego programu, a także zarekomendują gminom rozwiązania. Planujemy także zorganizowanie warsztatów dla gmin, które odbędą się w kilku różnych miejscach województwa.