Przyszłość programu Polska Wschodnia

Przyszłość programu Polska Wschodnia to wiodący temat konferencji, która odbyła się 21 listopada w Parlamencie Europejskim. Uczestnikami wydarzenia byli marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz marszałkowie pozostałych regionów Polski wschodniej.

Konferencja „Europejska wartość dodana Polityki Spójności w regionach” została zorganizowana przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Jej celem było zaprezentowanie stanowiska Polski i regionów Polski Wschodniej w kontekście wybranych aspektów budowy nowej, zreformowanej Polityki Spójności po roku 2020.

Jednym z kluczowych tematów były efekty i przyszłość programu Polska Wschodnia. Marszałkowie pięciu województw Polski wschodniej zwrócili uwagę, że ten program w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju tych regionów, i że nadal aktualna jest potrzeba kontynuowania wsparcia dedykowanego temu makroregionowi w perspektywie finansowej po 2020 roku.

Głównym tematem wystąpienia marszałka Sławomira Sosnowskiego było przedstawienie barier rozwojowych, i w związku z tym znaczenia Programu Polska Wschodnia dla rozwoju 5 polskich regionów.

Dzięki temu programowi udało się podwyższyć PKB per capita makroregionu z 36% w 2016 r. do 49% średniej unijnej w 2015 r. Niemniej jednak regiony wschodniej Polski rozwijały się wolniej niż pozostałe regiony i dysproporcje rozwojowe się pogłębiły. Nadal widoczne są braki infrastrukturalne, wysokie zatrudnienie w rolnictwie, niskie dochody własne samorządu czy problemy energetyczne. Stąd tak wielkie znaczenie tego programu dla rozwoju regionów. – powiedział Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Gospodarzem wydarzenia był poseł do PE Krzysztof Hetman. Zaprezentował stanowisko Parlamentu Europejskiego na temat przyszłości Polityki Spójności, która jest wyrazem solidarności regionów i najważniejszym narzędziem wyrównywania szans rozwojowych. Podkreślił również znaczenie pogłębiających się dysproporcji w ramach pojedynczych regionów.