W Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym została zakończona ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” w ramach konkursu dla gmin wiejskich (III edycja). 

Konkurs organizowany jest przez Województwo Lubelskie oraz Ministerstwo Rozwoju, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.rpo.lubelskie.pl w zakładce „Sięgnij po fundusze na rewitalizację”.