Przedstawiciele województwa lubelskiego w Mińsku
 
Delegacja województwa lubelskiego pod przewodnictwem wicemarszałka Dariusza Stefaniuka w dniach 14-15 marca odwiedziła Mińsk. Spotkali tam się z Ambasadorem Arturem Michalskim, z którym rozmawiano o współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej.

Delegacja, w której skład oprócz reprezentantów lokalnych władz wchodzili także biznesmeni z regionu, spotkała się z Klubem Polskiego Biznesu, Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH w Mińsku oraz Białoruską Izbą Przemysłowo-Handlową. Podczas spotkania z ambasadorem Arturem Michalskim omówiono obecny kontekst stosunków polsko-białoruskich oraz wynikające z niego możliwości dla samorządów zainteresowanych współpracą z Białorusią. Nasi regionalni przedstawiciele odwiedzili również Państwowe Archiwum Historyczne w Mińsku, gdzie omówiono możliwości współpracy w ramach przypadającej w tym roku rocznicy 450-lecia Unii Lubelskiej.

fot. M.Wojciechowski