Przedsiębiorco – weź udział w Polskiej Wystawie Gospodarczej!

Polska Wystawa Gospodarcza, której organizatorem jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zachęca firmy do udziału poprzez załączony formularz zgłoszeniowy.

Ideą przedsięwzięcia jest przedstawienie historii polskiej gospodarki na przestrzeni dziejów poprzez najważniejsze dla rozwoju Polski wydarzenia gospodarcze, sylwetki najwybitniejszych polskich wynalazców i ich dokonania oraz kluczowe osiągnięcia polskiej myśli technicznej i technologicznej. Natomiast zaprezentowanie szerokiego spektrum firm oraz branż z terenu całej Polski pozwoli ukazać znaczenie i potencjał polskich przedsiębiorstw oraz ich wkład w rozwój gospodarki.

Atrybutem PWG jest Wieża, która architektonicznie nawiązuje do Wieży Powszechnej Wystawy Krajowej, będącej wielkim sukcesem gospodarczym i wizerunkowym Polski w 1929 roku.

Odbiorcami Wystawy jest ogół społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodzin z dziećmi. Specjalnie przygotowany wachlarz atrakcji pozwoli im poszerzać swoją wiedzę, przy jednoczesnym aktywnym spędzaniu czasu.

Dzięki multimedialnym eksponatom wizyta w każdym z pawilonów dostarczy zwiedzającym nie tylko wielu ciekawych informacji, ale będzie też wspaniałą zabawą.

PWG rozpocznie się w ostatnim kwartale 2019 roku i zlokalizowana będzie na błoniach PGE Narodowego w Warszawie (wzdłuż al. Zielenieckiej). Trwająca 5 miesięcy wystawa prezentowana będzie w 5 namiotach sferycznych o łącznej pow. ok 3 600 m2, w tym:

  • Pawilon nr 1 – historyczny, ok. 1000 m2,
  • Pawilony nr 2 i 3– wystawiennicze, ok. 700 m2 każdy,
  • Pawilon nr 4 – edukacyjny dla dzieci i młodzieży, ok. 500 m2,
  • Pawilon nr 5 – konferencyjno-rekreacyjny, ok. 700 m2.

Pawilony nr 2 i 3 będą przeznaczone do prezentacji produktów firm, które zostaną wybrane w otwartym naborze przez Kapitułę Polskiej Wystawy Gospodarczej (https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1269,kapitula-polskiej-wystawy-gospodarczej-2019-2020.html).Nieznany obiekt

 

 

Koncepcja ekspozycji poszczególnych produktów będzie należała do generalnego wykonawcy, który zostanie wyłoniony w ramach procedury przetargowej. Sposób prezentacji oraz użyte narzędzia wystawiennicze będą w dużej mierze uzależnione od rodzaju prezentowanego produktu, jego potencjału wystawienniczego oraz rodzaju materiałów merytorycznych przekazanych przez wystawców. We wniosku do zgłaszania kandydatów na wystawców znajduje się pole, w którym mogą Państwo wskazać możliwości zaprezentowania danego produktu. Generalny Wykonawca otrzyma Państwa sugestie, jednakże ostateczna forma prezentacji będzie musiała być dostosowana do możliwości wystawienniczych i funkcjonalno-przestrzennych ekspozycji.

Jednocześnie informujemy, iż wystawcy nie ponoszą kosztów związanych z ekspozycją ich produktów przez cały okres trwania PWG.

Nie dotyczy to jednak kosztów poniesionych przez Wystawców na przygotowanie ewentualnych materiałów (grafik, materiałów audio-wizualnych, prezentacji, wydruków 3D, itp.), które zostaną zaprezentowane na wystawie oraz dostarczenia produktów na miejsce ekspozycji.

Wykonawca zapewni wszelkie narzędzia wystawiennicze służące do wyeksponowania produktu. Po stronie wystawców pozostanie dostarczenie kontentu merytorycznego.
Wszelkie informacje dotyczące sposobów prezentacji produktów wystawców będą przekazywane Państwu na bieżąco.

https://pwg.prezydent.pl/nabor-pwg-2019-2020/

Wypełniony WNIOSEK prosimy o przesłanie na adres mailowy danuta.sulowska@lubelskie.pl w pliku Word (.doc), tak abyśmy mogli przenieść dane do dedykowanego systemu. Czekamy na Państwa zgłoszenia do dnia 17.03.2019 r.

REGULAMIN