Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie grup producenckich

Prokuratura Okręgowa nie dopatrzyła się czynu zabronionego i umorzyła śledztwo. Sprawa dotyczyła decyzji administracyjnych powołujących grupy producenckie. Postępowanie zostało wszczęte przez prokuraturę po doniesieniu CBA jesienią ubiegłego roku. W postępowaniu zarzucono pracownikom Urzędu niedopełnienie obowiązków.

W przesłanym do Urzędu uzasadnieniu o umorzeniu śledztwa czytamy m.in: „(..)Opisane wyżej okoliczności, wynikające z dowodów zgromadzonych w śledztwie, nie wskazują, by w czynnościach służbowych podejmowanych przez marszałka Sławomira Sosnowskiego i dyr. Sławomira Struskiego oraz podległych im pracowników wystąpiły elementy wyczerpujące znamiona czynu zabronionego(…). Niejednoznaczność decyzji administracyjnych podjętych dotychczas i trudności interpretacyjne w postępowaniach administracyjnych zainicjowanych w wyniku działań kontrolnych, przemawiają przeciwko uznaniu, że oceniane decyzje administracyjne wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego były wydane w wyniku przestępnego niedopełnienia obowiązków. Również w działaniach członków grup producentów w trakcie postępowań administracyjnych nie można dostrzec elementów przestępstwa oszustwa (…)”.

Cieszymy się z tej decyzji i mamy nadzieję, że to koniec tej sprawy. Uważam, że zarzuty skierowane pod naszym adresem i całe zamieszanie wyrządziły wielką krzywdę tym, którzy zakładali grupy producenckie, którzy dostosowywali rynek polskich produktów żywnościowych do wymogów rynku europejskiego. Teraz prokuratura umorzyła śledztwo, ponieważ nie stwierdzono znamion czynu zabronionego. – mówił Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.