Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 812 rozpoczęty!

Pierwsze spotkanie w ramach projektu pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa było okazją do oficjalnej wizyty przedstawicieli partnerskiego Obwodu Wołyńskiego w Województwie Lubelskim. W ramach wizyty reprezentanci Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej wzięli udział w rozmowach z Wicemarszałkiem Zbigniewem Wojciechowskim i Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisławem Szwedem.

Pełnomocnik Przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Valerii Kryvoroh oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Integracji Europejskiej Wołyńskiej Państwowej Administracji Obwodowej Ihor Czulipa wzięli udział w rozmowach z Wicemarszałkiem Województwa Zbigniewem Wojciechowskim i Członkiem Zarządu Zdzisławem Szwedem. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim potrzeby utworzenia przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki oraz współpracy na polu wspólnego dziedzictwa kulturowego i turystyki. Obie strony zadeklarowały wsparcie dla utworzenia nowego przejścia na granicy polsko-ukraińskiej, jednocześnie zwracając uwagę na konieczność ścisłego współdziałania dla rozwoju regionów przygranicznych.

Duży Projekt Infrastrukturalny pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa to inicjatywa Województwa Lubelskiego we współpracy z Wołyńską Obwodową Administracją Państwową. Pomysł zdobył dofinansowanie w wysokości prawie 5,8 mln EUR z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pozyskane środki umożliwią remont blisko 5 km drogi wojewódzkiej nr 812 co z kolei wpłynie na skrócenie o ponad 30 % czasu przejazdu na remontowanym odcinku oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi. Droga wojewódzka nr 812 jest ważnym odcinkiem w przygranicznej sieci komunikacyjnej Województwa Lubelskiego. Jej remont zapewni szybszy i lepszy dostęp do atrakcyjnych turystycznie miejsc takich jak Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie w Polsce oraz polsko-białoruskich i polsko-ukraińskich przejść granicznych.

Obwód Wołyński to najstarszy partner Województwa Lubelskiego. Bilateralne relacje oparte są na Umowie między Województwem Lubelskim a Obwodem Wołyńskim o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej zawartej w 2002 r.