Wczoraj we Włodawie Marszałek Jarosław Stawiarski razem z Wicepremierem Jackiem Sasinem i Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisławem Szwedem podpisali list intencyjny w sprawie dostępności transportu kolejowego we Włodawie. Jednym z odcinków, które województwo lubelskie wytypowało do realizacji w programie Kolej+, był odcinek linii Chełm–Włodawa, oceniony na kwotę 230 mln zł.

Głównym celem Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (Kolej+) jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Włodawa została wymieniona w załączniku nr 2 wspomnianego Programu jako jedna z miejscowości, która spełnia kryterium liczby mieszkańców, ale nie posiada dostępu do kolei pasażerskiej i towarowej. Te czynniki sprawiają, że projekt ma szansę na uzyskanie dofinansowania w pierwszej kolejności. Obecna stacja zlokalizowana jest poza miastem i nie jest skomunikowana z miastem komunikacją publiczną.

Maksymalna możliwa prędkość dla autobusów szynowych na linii kolejowej nr 81 wynosi tylko 40 km/h. Przy obecnej liczbie przystanków w relacji Chełm–Włodawa podróż na dystansie 44,8 km trwa 1 godz. i 19 min. Stan ten uniemożliwia nawiązanie przez kolej skutecznej konkurencji z transportem drogowym, co negatywnie przekłada się na ekonomikę przewozów. Ponadto występuje szereg zagrożeń na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami publicznymi, których skutkiem były niebezpieczne zdarzenia odnotowywane w tych krótkich okresach, w jakich organizowane są przewozy sezonowe/weekendowe.

Projekt będzie polegał na rewitalizacji linii kolejowej nr 81 na całej jej długości z sugestią dobudowy nowego, ok. 5- lub 6-kilometrowego odcinka linii kolejowej zakończonego stacją Włodawa Miasto, w lokalizacji maksymalnie zbliżonej do centrum miasta. Zakłada się utrzymanie linii jednotorowej z mijankami zapewniającymi jej odpowiednią przepustowość i o maksymalnej prędkości 120km/h. Analizie podlega także celowość korekty lokalizacji oraz utworzenie dodatkowych przystanków, zgodnie z siecią osadniczą. Minimalna, sugerowana liczba pociągów uruchamianych po zrealizowaniu inwestycji to 6 par.

galeriaGALERIA