Profesor Elżbieta Starosławska przywrócona na stanowisko dyrektora COZL

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zawarło dziś ugodę sądową, na mocy której profesor Elżbieta Starosławska powróciła na stanowisko dyrektora Centrum. Jednocześnie Pani profesor zrzekła się wszelkich roszczeń finansowych wobec Centrum z tytułu postępowań toczących się przed sądem pracy w Lublinie.  

W związku z zaistniałą sytuacją w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się dziś wspólna konferencja prasowa prof. Elżbiety Starosławskiej oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. 
– Cieszę się, że wracam do pacjentów.  Z perspektywy zakończenia i rozbudowy COZL obecny rząd idealnie wpasowuje się w trend leczenia onkologicznych pacjentów w wysokorozwiniętych krajach.  W Europie nasza zachorowalność na nowotwory nie jest najwyższa, ale umieralność jest niestety na najwyższym poziomie.  W Polsce w 2025 roku 25% zgonów będzie z powodu chorób nowotworowych. mówiła prof. Elżbieta Starosławska.
Z powrotem profesor Starosławskiej do Centrum Onkologii duże nadzieje wiąże marszałek województwa Jarosław Stawiarski. – Wierzę, że Pani dyrektor poradzi sobie mimo ciężkiej sytuacji szpitala, którego zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło ponad 80 mln złotych. Centrum musi zabezpieczyć potrzeby pacjentów przy lawinowym wzroście zachorowań w Polsce. Najważniejsze jest dokończenie inwestycji i zbilansowanie wydatków COZL, aby ten dług, który lawinowo narasta stopniowo nam się zmniejszał. – dodał marszałek Jarosław Stawiarski.

Jak wygląda aktualna sytuacja finansowa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i jaki jest budżet na inwestycje w 2019 roku?

  • Zadłużenie COZL wynosi 80,759 mln zł.
  • Budżet na Inwestycje COZL w 2019 roku:
  1. Rozbudowa i modernizacja: 97,653 mln zł, w tym: 84,038 mln zł zabezpieczone w budżecie województwa oraz 13,614 mln zł środki pozostałe do realizacji z 2018 roku.
  2. Zakup specjalistycznego wyposażenia: 14,085 mln zł, w tym po 7,042 mln zł z dotacji z budżetu państwa i środków własnych województwa.