Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 19 lutego 2019 r. podjął Uchwałę Nr XXI/412/2019 w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Sportu III Kadencji.

Rada powołana została na okres 4 lat, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej.

W skład Rady weszli przedstawiciele wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych działających na terenie województwa lubelskiego, przedstawiciel reprezentujący Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego i lokalne media oraz pracownik departamentu właściwego ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

do-pobraniaDO POBRANIA

Wybór WRS 2019 - Uchwała