Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

8 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania akty powołania do Rady odebrali radni Ryszard Szczygieł i Konrad Sawicki, którzy zasiadać będą w RDPP jako przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Zgodnie zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem.