Posiedzenie Prezydium WRDS WL

W dniu 8 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL. Obrady poprowadziła Mirosława Gałan, Przewodnicząca WRDS WL.

Posiedzenie rozpoczęto od przyjęcia Uchwały nr 1/2018 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województw Lubelskiego w sprawie przyjęcia i opublikowania Aktu Koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie podpisanego w dniu 9 października 2018 r. wraz z załączonym Sprawozdaniem z Kongresu Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie.

W dalszej części spotkania członkowie Prezydium poruszyli sprawy organizacyjne oraz ustalili tematy prac WRDS WL na najbliższe posiedzenie plenarne, które odbędzie się 30 listopada br. Podczas posiedzenia omówione zostaną następujące zagadnienia: „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego”– tematem zajmie się Stały Zespół Roboczy ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL oraz „ Migracja gospodarcza w ostatnich latach, przenoszenie rezydencji podatkowych, migracja zarobkowa z Polski i do Polski”– Temat opracuje Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL.

Ponadto członkowie Prezydium WRDS określili tematy, które będą procedowane na grudniowym posiedzeniu plenarnym WRDS WL: „ Analiza sytuacji w Zakładach Azotowych „Puławy” po włączeniu do grupy „Azoty”” oraz „Budowa na Lubelszczyźnie nowych kopalń”, których opracowaniem zajmie się Stały Zespół Roboczy ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL.