Posiedzenie Kapituły Honorowej Tytułu  „Ambasadora”

Za nami posiedzenie Kapituły Honorowej Tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2019. Do tegorocznej 21. edycji zgłoszonych zostało łącznie 46 osób, instytucji i firm, które wnoszą istotny wkład w promocję Regionu Lubelskiego w kraju i poza jego granicami. Wpłynęło także 27 formularzy zgłoszeniowych do projektu „Marka Lubelskie”.  Laureatów poznamy na uroczystej Gali, która odbędzie się 15 lutego 2020 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

Jednocześnie Kapituła wybrała firmy do zaszczytnego tytułu „Marka Lubelskie”. Głównym celem projektu „Marka Lubelskie” jest promocja produktów i usług wytwarzanych na terenie województwa lubelskiego poprzez nadawanie im zastrzeżonego znaku towarowego – Marki Regionalnej „Lubelskie”, będącego symbolem jakości, innowacyjności i troski o środowisko.

Tytuły „Ambasadora” przyznawane są wybitnym osobom, instytucjom i firmom, które wniosły istotny wkład w promowanie Lubelszczyzny w kraju i poza jego granicami. Prawo zgłaszania kandydatur miały: jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze.