Polska droga do wolności – zaproszenie

W czerwcu 1979 Jan Paweł II przybył z pierwszą podróżą apostolską do Polski. To w czasie tej pielgrzymki do Ojczyzny papież wygłosił na ówczesnym placu Zwycięstwa pamiętne słowa 

Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

które stały się jednym z haseł tworzącej się Solidarności. Uważa się, że ta wizyta była natchnieniem do zmian, które miały nadejść w naszym kraju. Zwieńczeniem tych zmian były pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne, które odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku. 

W związku z wydarzeniami tamtych dni, w imieniu Społecznego Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa na wspólne świętowanie obchodów dwóch niezwykle ważnych i doniosłych momentów naszej historii:

  • 30. rocznicy pierwszych Wyborów do Sejmu III RP;
  • 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.

Szczegóły na plakacie.