Połączenie Muzeum Lubelskiego w Lublinie z Muzeum Narodowym w Lublinie

W siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński oraz marszałek Jarosław Stawiarski podpisali we wtorek umowę ws. połączenia Muzeum Lubelskiego w Lublinie z Muzeum Narodowym w Lublinie. Umowa dotyczy również prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowego w Lublinie. Dyrektorem nowej instytucji będzie dr Katarzyna Mieczkowska – dotychczas pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Umowa zacznie obowiązywać od 1 października.

Realizacja założeń listu intencyjnego

Dzisiejsze podpisanie umowy stanowi kolejny etap realizacji zapisów listu intencyjnego z 9 kwietnia br. podpisanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Obie strony wyraziły wówczas wolę przeprowadzenia działań zmierzających do stworzenia warunków organizacyjnych i finansowych dla poszerzenia dotychczasowej misji Muzeum Lubelskiego w Lublinie, poprzez realizowanie jej w przyszłości w formie państwowej instytucji kultury.

Uroczyste podpisanie umowy. po lewej marszałek Jarosław Stawiarski, z prawej wicepremier Piotr Gliński
Uroczyste podpisanie umowy. Po lewej marszałek Jarosław Stawiarski, z prawej wicepremier Piotr Gliński. Foto: MKiDN

Połączenie Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego w Lublinie spowoduje powstanie jednego prężnie działającego Muzeum – Muzeum Narodowego w Lublinie. Dotychczasowi pracownicy Muzeum Lubelskiego w Lublinie uzyskają możliwość kontynuacji zatrudnienia w Muzeum Narodowym w Lublinie, które stanie się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy.

Od 1 października nowa instytucja kultury prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Lubelskie wpisana będzie do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra.

Kolejnym etapem wspólnego działania obu stron jest doprowadzenie do tego, aby od 1 stycznia 2021 r. Muzeum Narodowe w Lublinie stało się państwową instytucją kultury, dla której jedynym organizatorem będzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.