Podpisanie umowy w projekcie „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Marszałek Jarosław Stawiarski i Członek Zarządu Sebastian Trojak podpisali umowę na realizację zadania dot. usuwania wyrobów oraz odpadów azbestowych z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych, położonych na terenie województwa lubelskiego w latach 2020 – 2021 w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.

Umowy obejmują okres od lipca br. do grudnia 2021r. Pierwsza z nich została zawarta pomiędzy województwem lubelskim, a firmą DELTA Tomasz Wejman, dotyczy ona dwóch regionów, w których wsparcie wyniesie  łącznie blisko 11 mln zł (Region pierwszy i drugi). Drugą  firmą jest Wagra Wacław Ostrowski, która prowadzi już działania w obrębie regionu trzeciego. Ta umowa została podpisana 14 kwietnia br.

Region pierwszy obejmuje powiaty: łukowski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski, bialski oraz Miasto Biała Podlaska. Kwota pieniężna dla poważnych obszarów wynosi 5 778 738,24 zł.

Region drugi, do którego zaliczają się powiaty: puławski, opolski, lubelski, świdnicki, łęczyński, krasnostawski, włodawski, chełmski oraz Miasto Lublin i  Miasto Chełm otrzyma 5 037 504, 46 zł.

Łączna ilość usuniętych wyrobów oraz odpadów azbestowych dla powyższych dwóch regionów w ramach umowy obejmie: 22 666 tony. Gospodarstwo domowe to około 2 ton azbestu.

Region trzeci czyli powiaty: kraśnicki, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski i Miasto Zamość. Umowa opiewa na kwotę 5 627 000, 88 zł. Łączna ilość uśniętego azbestu wyniesie tam 11 334 tony.

W ramach całej inwestycji, w trzech regionach, zostanie usuniętych 34 tys. ton wyrobów oraz odpadów azbestowych za kwotę blisko 16,4 mln zł.

Podpisanie umowy na realizację zadania usuwania azbestu. Na zdjęciu od lewej: przedstawiciel firmy DELTA Tomasz Wejman i Czlonek Zarządu Sebastian Trojak