Pierwsze umowy o dotacje na zieloną energię

Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 6 umów z samorządami na dofinansowanie unijnych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W sumie władze województwa parafują 108 takich kontraktów, w których przekażą gminom 350 mln zł.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. 22 grudnia br. Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 6 umów przyznających samorządom fundusze europejskie na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Łącznie w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO 2014-2020) otrzymało 108 miast i gmin. Wartość wszystkich umów przekracza 462 mln zł, w tym niemal 350 mln zł stanowi wkład Unii Europejskiej. Najwięcej projektów dotyczy zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Do konkursu ogłoszonego pod koniec marca br. wpłynęło 315 wniosków o wartości 1,14 mld zł. Na wsparcie wszystkich potrzebowalibyśmy blisko 850 mln zł. Po trzystopniowej weryfikacji władze województwa wybrały 108 najwyżej ocenionych projektów, którym przyznały dofinansowanie.
Dzisiaj podpisujemy umowy z sześcioma wnioskodawcami. Pozostałe kontrakty parafujemy do 30 grudnia tego roku – deklaruje marszałek Sławomir Sosnowski.

Na popularność solarów wpływają warunki klimatyczne województwa lubelskiego. W naszym regionie notuje się jedne z najwyższych w Polsce wskaźników tzw. usłonecznienia, czyli liczby godzin słonecznych w ciągu doby (dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2015 roku). Dlatego montaż kolektorów gwarantuje mieszkańcom ciepłą wodę przez większą część roku i oszczędności w domowym budżecie, ponieważ energia słoneczna jest bezpłatna.

Atrakcyjność kolektorów słonecznych podnosi również korzystne finansowanie. Dzięki unijnej dotacji mieszkańcy pokrywają tylko część kosztów. Średnio od 1,5 do 2,5 tys. zł. 

Ponadto zastosowanie ekologicznych instalacji solarnych wpływa na poprawę naszego środowiska, poprzez ograniczenie emisji niekorzystnych gazów cieplarnianych. Do 2020 roku, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia 15% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii. Wspierając tego typu inwestycje przyłączamy się do realizacji tego celu.

Więcej informacji o projekcie:
→ http://rpo.lubelskie.pl/nabor-682-rozstrzygniecie_konkursu_nr_rplu_04_01.html

galeriaGALERIA