Pierwsze posiedzenie III kadencji RDPP WL

Wczoraj zainaugurowała trzecia kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Pierwsze posiedzenie Rady, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, otworzyła Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Augustyniak. Następnie Rada ze swojego grona wybrała prezydium, które będzie przewodniczyć jej obradom przez kolejne trzy lata.

Przewodniczącą Rady została Małgorzata Gromadzka (przedstawiciel organizacji pozarządowych), wiceprzewodniczącymi Bożena Lisowska (przedstawicielka Sejmiku Województwa Lubelskiego) oraz Barbara Wojciechowska (przedstawicielka organizacji pozarządowych). Po raz trzeci sekretarzem Rady została Agnieszka Wiater-Borowiec (przedstawicielka organizacji pozarządowych).

Zgodnie zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Podczas wczorajszego posiedzenia Rada wydała trzy opinie i podjęła jedną uchwałę.

W skład nowo powołanej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego wchodzą:

Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego:
Ludwik Sikora

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego:
Bożena Lisowska – wiceprzewodnicząca
Piotr Rzetelski
Michał Mulawa
Riad Haidar

Przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego:
Halina Drozd
Andrzej Kloc
Katarzyna Fus
Małgorzata Sokół
Mateusz Winiarski

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Wojciech Dec
Mieczysław Dziedzic
Dariusz Gawlik
Małgorzata Gromadzka – przewodnicząca
Maciej Kowalczyk
Magdalena Kulińska
Michał Marciniak
Marzena Pieńkosz-Sapieha
Agnieszka Wiater-Borowiec – sekretarz
Barbara Wojciechowska – wiceprzewodnicząca
 

galeriaGALERIA