Panel Odpowiedzialnych Innowacji z udziałem międzynarodowego partnerstwa ROSIE

Już tylko 10 dni dzieli nas od wyjątkowego spotkania partnerów projektu ROSIE (Interreg Europa Środkowa), które zgromadzi zarówno teoretyków, jak i praktyków koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji z 7 krajów UE. W Panelu Dyskusyjnym Odpowiedzialnych Innowacji, który odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. w Arenie Lublin jako jeden z paneli konferencji pn. „Innowacje w praktyce” gościć będziemy przedstawicieli międzynarodowego partnerstwa instytucji zaangażowanych do projektu ROSIE tj.  Lidera – CISE Special Agency of the Chamber of Commerce (Włochy), First Hungarian Responsible Innovation Association EMFIE (Węgry), Agency for the Support of Regional Development Kosice (Słowacja), Czech Centre for Science and Society (Czechy), Bautzen Innovation Centre (Niemcy), Miasta Nova Gorica (Słowenia), Chamber of Commerce and Industry CCIS (Słowenia), Miasta Šibenik (Chorwacja), Innovation Agency Zadar (Chorwacja),  Innovhub (Włochy) oraz partnerów stowarzyszonych.

Ze względu na międzynarodowy charakter spotkanie to będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, szczególnie w obszarze tak nowym w Polsce jakim jest koncepcja Odpowiedzialnych Innowacji. Może stanowić też platformę networkingową do przyszłych projektów współpracy.

Zapraszamy do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu jakim jest Panel Odpowiedzialnych Innowacji towarzyszący konferencji „Innowacje w praktyce” i VIII Wystawie Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii. Spotkanie skierowane jest zarówno do przedstawicieli administracji publicznej, uniwersytetów i uczelni z województwa lubelskiego, centrów transferu wiedzy i technologii, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców, którzy chcieliby zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie  koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji promowanych w projekcie ROSIE.  Swoje dotychczasowe doświadczenia przekażą nam m. in. uczestnicy fazy pilotażowej w projekcie ROSIE – przedstawiciele firm EUREKABIOTOP sp. z o.o. oraz INDUSTI sp. z o.o. 

Szczegółowa agenda spotkania znajduje się tutaj. Zapisy na adres mailowy ewa.paszkiewicz@lubelskie.pl w terminie do 1 kwietnia 2019 r.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne (PL-ANG).