Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2021 r. Termin składania ofert upływa 8 stycznia 2021 r. o godzinie 15:30:00.

Dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXIV/3949/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 25 stycznia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 435, 436 i 437 lub pod nr. telefonów: (0 81) 44-16-706, 44-16-718, 44-16-524.