Otwarcie nowej drogi wojewódzkiej nr 814

W niedzielę w Kuraszewie uroczyście otworzono nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 814 przebiegającej przez powiat radzyński i parczewski. Nową nawierzchnię położono na odcinku liczącym 14,21 km, a koszt budowy wyniósł 48,515 mln zł. Droga była finansowana ze środków RPO WL 2014-20. 

Dziękuję Radzie Gminy Wohyń i Radzie Gminy Czemierniki za nadanie rondom, które znajdują się na drodze wojewódzkiej 814, imion śp. Edwarda Wojtasa – byłego marszałka województwa oraz śp. Władysława Cholewy – byłego wojewody lubelskiego. Serdecznie dziękuję również mieszkańcom za udział w dzisiejszym uroczystym otwarciu drogi, która przez wiele lat będzie Państwu służyć, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i podróżujących– mówił podczas otwarcia marszałek Sławomir Sosnowski.  

Jest to już druga modernizacja drogi wojewódzkiej nr 814. W latach 2010-11 na odległości 6,46 km wyremontowano pierwszy odcinek na tej trasie (przebiegający od Radzynia do Sosnowicy), który był finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Modernizację drogi wojewódzkiej nr 814 zrealizował (podlegający pod Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

galeriaGALERIA