Ostatnie posiedzenie WRS II

6 lutego odbyło się ostatnie, trzynaste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie II.

Podczas posiedzenia członkowie WRS otrzymali okolicznościowe podziękowania za pracę podczas kadencji w latach 2015-2018. Rada została powołana Uchwałą Nr XXVI/435/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2015 roku. Do zadań WRS należało opiniowanie: strategii rozwoju Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, projektów uchwał o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie,  programów rozwoju bazy sportowej na terenie Województwa; współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, inicjatywami na rzecz kultury fizycznej w celu wypracowania form i metod rozwoju środowiska sportowego  w województwie lubelskim;  dokonywanie bieżącej analizy i oceny działań w zakresie kultury fizycznej; tworzenie długoterminowych i krótkoterminowych programów rozwoju kultury fizycznej w województwie lubelskim; propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

W skład Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie wchodzą:

 1. Andrzej Kita – Przewodniczący WRS, Prezes Okręgowego Związku Kolarskiego w Lublinie,
 2. Józef Poterucha – Wiceprzewodniczący WRS, Przewodniczący Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie,
 3. Zbigniew Bartnik – członek WRS, Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej,
 4. Jacek Czerniec – członek WRS, Prezes Okręgowego Związku Karate w Lublinie,
 5. Mieczysław Czwaliński – członek WRS, Prezes Lubelskiego Związku Zapaśniczego,
 6. Konrad Firek – członek WRS, Prezes Klubu Sportowego „Agros” Zamość,
 7. Mariusz Giezek – członek WRS,
 8. Krzysztof Iwańczuk – członek WRS, Prezes Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie,
 9. Marek Lembrych – członek WRS, Prezes Lubelskiego Związku Koszykówki,
 10. Jerzy Lipski – członek WRS, Sekretarz Lubelskiego Związku Zapaśniczego,
 11. Tadeusz Łoboda – członek WRS, Prezes Europejskiej Federacji Taekwon-Do,
 12. Grzegorz Mazurek – członek WRS, Prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego,
 13. Henryk Pidek – członek WRS, Klub Sportowy Lublinianka,
 14. Maciej Powała-Niedźwiecki – członek WRS, Prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Rugby,
 15. Krzysztof Pszenniak – członek WRS, Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu,
 16. Aleksander Sztanuchin – członek WRS, Prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Sumo,
 17. Andrzej Szwabe – członek WRS, przedstawiciel reprezentujący lokalne media,
 18. Zbigniew Zbroński – członek WRS, Wiceprezes Lubelskiego Związku Koszykówki,
 19. Grzegorz Łata – sekretarz WRS, pracownik Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

 

Podczas spotkania członkowie omówili i zaopiniowali budżet na 2019 rok, a także przedyskutowali realizację szkolenia sportowego w ramach kadr wojewódzkich w 2018 roku w naszym województwie. 

galeriaGALERIA