Opinia w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021 przyjęta przez Komisję COTER

W poniedziałek 13 lipca br. odbyło się głosowanie nad projektem opinii opracowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Tematem przygotowanej przez Marszałka opinii był Europejski Rok Kolei 2021 – jedno z głównych zagadnień poruszanych podczas piątkowego posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE.

Była to pierwsza opinia przygotowana przez Marszałka Stawiarskiego, który jest sprawozdawcą Europejskiego Komitetu Regionów. Przygotowana ocena wiąże się z propozycją Komisji Europejskiej, aby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei.

– Pozytywnie odnoszę się do propozycji Komisji, by za pomocą projektów, debat, wystaw i innych inicjatyw promować kolej w ramach Europejskiego Roku Kolei. Kolej to jeden z najbardziej zrównoważonych, energooszczędnych i najbezpieczniejszych sposobów transportu. Jeśli chcemy realnie myśleć o osiągnięciu neutralności klimatycznej, musimy ją promować i inwestować w jej rozwój większe środki. – mówił podczas posiedzenia komisji COTER Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Europejski Komitet Regionów, będący organem doradczym UE, ma za zadanie przygotować opinie na podstawie przedłożonego wniosku ustawodawczego, a następnie przekazać je odpowiednim instytucjom unijnym.

Marszałek Jarosław Stawiarski podkreślał znaczenie wspierania niskoemisyjnych gałęzi transportu, takich jak kolej, co jednocześnie wpisuje się nie tylko w priorytety Komisji Europejskiej, lecz również Komitetu Regionów. W opracowanym przez siebie dokumencie Marszałek kładzie szczególny nacisk na: 

  • zapewnienie właściwego finansowania infrastruktury,
  • rozwijanie nowych korytarzy transportowych,
  • przywracanie połączeń kolejowych,
  • a także rozwijanie kolei dużych prędkości.

Podczas debaty poprzedzającej poniedziałkowe głosowanie nad projektem opinii członkowie Komisji COTER w swoich wystąpieniach wyrażali uznanie dla projektu opinii za jej merytoryczność oraz kompletne ujęcie zagadnienia.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie opinii Pana Marszałka podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów zaplanowanej na październik tego roku.