Odpowiedzialne Innowacje w ramach lubelskiej konferencji „Innowacje w praktyce”

4 kwietnia partnerzy projektu ROSIE aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat innowacji w Województwie Lubelskim prowadzonej w trakcie konferencji „Innowacje  praktyce” i VIII  Wystawy Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii. 

Organizowane przez Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie i Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych międzynarodowe spotkanie przedstawicieli administracji publicznej, uczelni wyższych, centrów transferu wiedzy i technologii, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców było okazją do promocji koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji na Lubelszczyźnie. Lider projektu, Pani Giulia Bubbolini reprezentująca specjalną agencję Izby Handlowej CISE w Mediolanie wprowadziła uczestników do tematyki odpowiedzialnych innowacji, w szczególności w kontekście małej i średniej przedsiębiorczości, oraz zaprezentowała założenia projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP w Europie Środkowej, współfinansowanego ze środków programu INTERREG Europa Środkowa.

Panel Dyskusyjny Odpowiedzialnych Innowacji był z kolei doskonałą okazją do dowiedzenia się jak lubelskie małe i średnie przedsiębiorstwa w praktyce wdrażają koncepcję OI w swojej działalności. O swoich doświadczeniach opowiadali uczestnicy akcji pilotażowej projektu: Pani Joanna Rzeszutek, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp. z o.o.; Pan Jan Góźdź, właściciel Eureka. Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie i Pan Jakub Partyka, Prezes Zarządu Industi Sp. z o.o. Przedstawiciele MŚP podzielili się swoimi praktykami w zakresie innowacyjnych i odpowiedzialnych rozwiązań technologicznych, do których angażują szerokie grono interesariuszy ze świata nauki, konsumentów, administracji itp. oraz omówili metody zarządzania przedsiębiorstwem, którymi starają się kierować tak, aby odpowiedzialnie kształtować politykę firmy m.in. w obszarach równości płci, etyki, otwartego dostępu.

galeriaGALERIA