Jaka przyszłość Partnerstwa Wschodniego?

16 maja 2019 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się konferencja „Partnerstwo Wschodnie po 2020 r. W poszukiwaniu nowych priorytetów na kolejne 10 lat”. Organizacja wydarzenia wpisywała się w obchody 10-lecia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego jak również 10-lecia istnienia wspólnego brukselskiego przedstawicielstwa województw Polski Wschodniej.

Celem seminarium było podsumowanie dotychczasowej współpracy województw podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego w dziedzinie Partnerstwa Wschodniego. Uczestnicy dyskutowali na tematy związane z wyzwaniami na przyszłość w tym obszarze, a w szczególności podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na pytania związane z celami polityki zewnętrznej UE i miejscem Partnerstwa Wschodniego w nowej koncepcji unijnego instrumentu finansowania. Dzięki obecności przedstawicieli krajów objętych inicjatywą spotkanie było doskonałą okazją do oceny skuteczności działań w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz spojrzenia na przyszłe cele i priorytety unijnej polityki zewnętrznej przez pryzmat głównych beneficjentów podejmowanych działań.

O przyszłości polityki wschodniej, a także o partnerstwie widzianym z perspektywy wschodu dyskutowano w panelu eksperckim. Wzięli w nim udział: Mykola Tochytskyi – Ambasador Ukrainy w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga, Piotr Shulga – zastępca Ambasadora Białorusi w Królestwie Belgii, Rafał Wolski – Konsul Generalny RP we Lwowie; Weronika Frydryszek – Koordynator Zespołu ds. Polityki Wschodniej i Partnerstwa Wschodniego w Stałym  Przedstawicielstwie RP w UE; Wojciech Danecki – doradca polityczny, szef Działu Spraw Zagranicznych, Bezpieczeństwa i Praw Człowieka w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i Katarzyna Sobieraj – z dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. polityki sąsiedztwa i rozszerzenia.
Następnie o swoich doświadczeniach regionalnych, które realizowane są w kontekście Partnerstwa Wschodniego mówili marszałkowie województw. Lubelszczyznę reprezentował marszałek Jarosław Stawiarski, Podkarpacie marszałek Władysław Ortyl, Podlasie marszałek Artur Kosicki, z województwa świętokrzyskiego przybyła wicemarszałek Renata Janik, a z warmińsko-mazurskiego także wicemarszałek Miron Sycz

W swoim wystąpieniu Marszałek Jarosław Stawiarski przedstawił doświadczenia województwa lubelskiego we współpracy w Ukrainą i Białorusią. W swojej prezentacji zaznaczył, jak wielowymiarowa jest to współpraca. Obejmuje ona zarówno inwestycje w infrastrukturę, rozwój turystyki po obu stronach granicy, wsparcie dostępności usług medycznych, poprawę stanu środowiska naturalnego czy wspieranie ochotniczych straży pożarnych. 

Marszałek Stawiarski podsumował swoje wystąpienie apelem do instytucji unijnych o zwiększenie środków na współpracę transgraniczną, gdyż służy to integracji społecznej i ekonomicznej oraz poprawie bezpieczeństwa. Zaprosił również uczestników konferencji do Lublina na odbywający się w dniach 23-24 września 2019 r. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli jest wiodącym przedstawicielstwem polskich regionów za granicą w zakresie działań związanych z promowaniem idei Partnerstwa Wschodniego. Wielokrotnie był gospodarzem i organizatorem owocnych spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tą inicjatywą, z których na szczególną uwagę zasługują „Dni Partnerstwa Wschodniego”. Czwartkowa konferencja była kontynuacją promocji i wsparcie idei Partnerstwa Wschodniego wśród przedstawicieli głównych instytucji europejskich oraz podmiotów międzynarodowych związanych z propagowaniem współpracy na poziomie gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym z krajami na wschód od UE.