Nowy rozdział cyberbezpieczeństwa

Województwo Lubelskie podpisało porozumienie dotyczące współpracy na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Skuteczna ochrona cyberprzestrzeni wymaga zaangażowania oraz współpracy wielu podmiotów, zarówno na poziomie instytucji publicznych jak również podmiotów prywatnych.

W tym celu powołano Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa NC Cyber – instytucję stanowiącą centrum współpracy i wymiany danych w zakresie cyberbezpieczeństwa. NC Cyber stworzone zostało w strukturze Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie (NC Cyber NASK). W ramach tej działalności prowadzony jest w trybie ciągłym rejestr i monitoring zagrożeń oraz analiza incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji. Dzięki prowadzonej działalności operacyjnej oraz stale rozwijanej współpracy partnerskiej, NC Cyber NASK analizuje ogólny stan cyberbezpieczeństwa na poziomie sektorowym i krajowym oraz zapewnia wczesne ostrzeganie w zakresie obserwowanych cyberzagrożeń. Udział Samorządu Województwa Lubelskiego w tej inicjatywie przełoży się na wyższy poziom bezpieczeństwa informatycznego regionu jak i całego kraju.