Nowe wozy ratowniczo-gaśnicze dla lubelskich jednostek OSP

Już wkrótce do 43 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego trafią nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. W piątek (7 kwietnia), podczas spotkania w remizie OSP Piaski, umowy na zakup sprzętu trafiły do prezesów jednostek OSP oraz  wójtów gmin realizujących projekt. 

Partnerem wiodącym projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP reprezentowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego. Na terenie województwa lubelskiego działają 1753 jednostki OSP, w których służy ponad 60 tys. strażaków. – Musimy dbać o to, aby  bezpieczeństwo na terenie województwa było na najwyższym poziomie.  Jesteśmy wdzięczni Zarządowi Województwa, że ciągle wspiera Ochotnicze Straże Pożarne. – podkreślał na  piątkowym spotkaniu Marian Starownik, prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP.

– Umowy na ponad 19 mln złotych ze środków RPO WL 2014-2020 pomogą w sfinansowaniu 43 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych spełniających najwyższe normy wraz z ich niezbędnym do prowadzenia akcji ratunkowych wyposażeniem. Ten sprzęt będzie służył przez długie lata waszym mieszkańcom. Serdecznie dziękuję samorządowcom, którzy wspierają jednostki OSP działające na terenie swoich gmin. To dzięki waszemu wsparciu możemy teraz realizować ten projekt. – mówił podczas spotkania marszałek Sławomir Sosnowski.

 Łączna wartość projektu to blisko 32 miliony złotych. Zakup wozów strażackich jest możliwy dzięki projektowi, który OSP realizują wspólnie z 43 samorządami gminnymi. Dofinansowanie w ramach RPO WL  2014-2020 wynosi 19 mln złotych.

 

 

galeriaGALERIA