Nowe obszary współpracy na zakończenie Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016

W ostatni piątek września 2016 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Marszałka Sławomira Sosnowskiego, podczas którego teatr im. Jana Osterwy w Lublinie i Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie podpisały list intencyjny o współpracy. Na spotkaniu obecni byli również przedstawicie Rad Obwodowych i Obwodowych Administracji Państwowych z Ukrainy (Obwody Lwowski, Wołyński, Rówieński, Zakarpacki, Iwanofrakowski, Tarnopolski, Doniecki, Sumski, Charkowski), którzy uczestniczyli w tegorocznym Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej.

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w tym roku odbył się w dniach 29 września – 1 października w nowopowstałym Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas Kongresu odbyły się wykłady, panele dyskusyjne i wiele wydarzeń towarzyszących takich jak przedstawienia teatralne czy projekcje filmów. Wykład inauguracyjny należał do byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki, który podkreślił rolę współpracy polsko-ukraińskiej w budowaniu dobrosąsiedzkich relacji. Wśród paneli dyskusyjnych dominowały te zajmujące się tematyką decentralizacji władzy, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem czy relacjami biznesowymi. Transmisje online z paneli dostępne są na http://kongres.lublin.eu. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej co roku jest realizowany w ramach działalności programu Centrum Kompetencji Wschodnich w Lublinie przy współudziale m. in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Podczas spotkania zorganizowanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego oba teatry w obecności przedstawicieli władz samorządowych województwa i obwodu lwowskiego podpisały dokument, który ma stanowić podstawę przyszłych wspólnych przedsięwzięć takich jak wymiana repertuaru, spektakli, artystów czy przygotowania wspólnych projektów kulturalnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Przyszłe projekty były tematem rozmów jakie miały miejsce już po podpisaniu listu intencyjnego. Zaproszeni goście , a wśród nich m. in. Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Ołeksand Hanuszczyn, Przewodniczący Rówieńskiej Rady Obwodowej Mykola Draganczuk, Przewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej Wiktor Owczaruk czy Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Sumskiej Rady Obwodowej Anatolij Riczkal przedstawili propozycje, które będą mogły zostać zrealizowane dzięki ponad 183 milionom euro z programu PL-BY-UA 2014-2020. Znalazły się wśród nich pomysły na utworzenie kierunków studiów, w ramach których absolwenci będą mogli jednocześnie uzyskać dyplom z polskiej i ukraińskiej uczelni, wspólne działania w ramach ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób, na rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w Obwodzie Iwanofrankowskim oraz Województwie Lubelskim (drogi dojazdowe do miejscowości turystycznych) czy budowę oczyszczalni ścieków na odcinku rzeki Bug przy Czernichowie.

W okresie 2014-2020 współpraca transgraniczna między Polską, Białorusią i Ukrainą kontynuowana jest w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Ze środków programu skorzystają mieszkańcy 4 polskich województw oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów.

Otwarcie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 nastąpi 11 października w Bukowlu na Ukrainie podczas Konferencji pt. Everlasting Partnership.

galeriaGALERIA