Nowe miejsca opieki dla maluchów dzięki dotacji unijnej

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich już wkrótce na Lubelszczyźnie powstaną nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech. Chodzi o 19 projektów o wartości ponad 45 mln zł. Środki pozwolą na remont pomieszczeń oraz lepsze funkcjonowanie żłobków. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał umowy z pięcioma beneficjentami na realizację tych zadań.

Spokojny powrót do pracy

Ułatwienie dostępu do opieki nad małymi dziećmi jest bardzo ważne zarówno dla władz województwa lubelskiego, jak i samych rodziców. Dla tych pierwszych to budowanie wysokiej jakości placówek opiekuńczo-edukacyjnych w regionie. Dla drugich zaś jest to szansa na powrót do zawodowej aktywności.

– Wsparcie z funduszy europejskich na funkcjonowanie żłobków to jeden z naszych priorytetów jako zarządu województwa. Tym bardziej cieszę się, że środki te pozwolą rodzicom maluchów powrócić do pracy – tłumaczy Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dzięki projektom w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WL 2014-2020, Lubelskie może zaoferować nowoczesną opiekę dla najmłodszych. Świadczą o tym projekty, które zakładają utworzenie w sumie 897 nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach usług dziennych opiekunów. Co ważne dofinansowanie unijne zostało udzielone w placówkach już istniejących, jak i nowo utworzonych.

Nowoczesne miejsca opieki

Beneficjenci w projektach zakładają nie tylko remonty pomieszczeń w żłobkach, ale również pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów czy wyżywienia maluchów. Ponadto w placówkach poszerzona zostanie oferta zajęć dydaktycznych. Projekty zakładają m.in.:

  • modernizację pomieszczeń, w tym: sal pobytu dzieci, kuchni, stołówek, szatni;
  • wyposażenie placówek, w tym zakup: mebli, wyposażenia sanitarnego, zabawek, pomocy do prowadzenia opieki;
  • wyposażenie i montaż bezpiecznych placów zabaw;
  • zapewnienie bieżącego finansowania utworzonych miejsc (np. koszty wynagrodzenia personelu, wyżywienia, inne koszty);
  • rozpoznawanie specyficznych potrzeb dzieci, prowadzenie terapii, wspomaganie rozwoju w postaci bogatej oferty zajęć dodatkowych;
  • dostosowanie miejsc pobytu do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizację indywidualnego wsparcia zgodnie ze specyficznymi potrzebami.

Nowoczesne miejsca opieki w ramach podpisanych dzisiaj umów powstaną m.in. w Świdniku, Lublinie, Lubartowie, Chełmie, Rykach czy Krasnymstawie. Projekty finansowane będą w ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.