Niepodległa do hymnu – wspólne śpiewanie hymnu

Wolna i niepodległa Polska to wartość wspólna wszystkich Polaków. Mówiąc o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, myśleć należy nie tylko o wydarzeniach roku 1918, lecz także o trwającym przez kolejne lata procesie odbudowy polskiej państwowości, który stał się udziałem pokoleń Polaków. Złożyły się na niego liczne przedsięwzięcia służące przywróceniu ładu i porządku publicznego, nowe inwestycje pozwalające na rozwój kraju oraz umożliwiające organizację życia codziennego obywateli.

Rok 2018 upłynął pod znakiem hucznego świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. Niekwestionowany sukces dotychczasowych obchodów jest powodem do dumy, a także wyzwaniem na kolejne lata ich trwania. Wspólne, radosne świętowanie ma łączyć Polki i Polaków oraz zachęcać do budowania wspólnej przyszłości.

W myśl idei Niepodległa dla wszystkich Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkich do radosnego świętowania wydarzeń sprzed stu lat poprzez wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, w samo południe Narodowego Święta Niepodległości przypadającego 11 listopada. W ramach ubiegłorocznej odsłony akcji Niepodległa do hymnu, Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał w dużych miastach, małych miasteczkach i wsiach. Do wspólnego śpiewania dołączyli Polacy na terenie kraju i poza jego granicami.  W akcji „Niepodległa do Hymnu” zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” wzięło udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach!

Kolejna edycja akcji odbędzie się w tym roku. Już dziś zapraszamy Państwa do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada 2019 r. dokładnie o godzinie 12:00Do akcji można dołączyć wypełniając formularz na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/ i wśród rodzajów wydarzenia wybierając akcję „Niepodległa do hymnu”. Zgłoszenia są widoczne w ogólnokrajowym kalendarium wydarzeń i zwizualizowane na dedykowanej mapie.