Nagranie II sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.