Nagranie I sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 listopada 2018 r.