Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna

„Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna” to hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, którego głównym tematem jest „Dzielenie się mobilnością”. Kampania współprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Środowiska promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny.

Zrównoważony transport oznacza przede wszystkim poprawę jakości powietrza w miastach i gminach, ograniczenie hałasu oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. Stanowi on także szansę na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawę jakości życia, również w małych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich.

ETZT odbywa się każdego roku w dniach 16 – 22 września. Jego kulminacyjny punkt stanowi, organizowany 22 września, Dzień bez Samochodu. Tematem przewodnim w roku 2017 jest hasło „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”. Głównym celem kampanii jest wskazanie zalet, wynikających ze współdzielenia środków transportu, zwłaszcza przy użyciu elektronicznych aplikacji i platform internetowych. Dzielona mobilność oznacza także łatwiejsze korzystanie z różnorodnych środków transportu — samochodów, rowerów i komunikacji publicznej. Pozwala na zmniejszenie naszego śladu węglowego, bardziej efektywne gospodarowanie zasobami finansowymi i czasem oraz efektywniejszą ochronę środowiska naturalnego.

Udział w tej inicjatywie ma ponadto duży potencjał promocyjny dla wszystkich zaangażowanych podmiotów.Zachęcamy miasta i gminy do dokonywania rejestracji na stronie oraz do skorzystania z udostępnionych na stronie materiałów promocyjnych, przygotowanych przez europejski sekretariat kampanii. Dokonując rejestracji można zadeklarować organizację jednego, dwóch albo trzech typów działań:

  • Działanie trwałe — dla miejscowości, które w ramach ETZT planują zainaugurować działanie, mające długotrwały efekt, np. obniżenie cen biletów w publicznych środkach transportu, otwarcie nowej linii tramwajowej, otwarcie nowej ścieżki rowerowej, wyznaczenie nowej strefy dla pieszych, uruchomienie miejskiego systemu rowerów publicznych, ustawienie stojaków rowerowych,
  • Tydzień działań — dla miejscowości, które planują zorganizować różnego rodzaju wydarzenia promujące zrównoważony transport w trakcie całego tygodnia 16 – 22 września, np. festyny, pikniki rowerowe, happeningi, dyskusje, czasowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego,
  • Dzień bez Samochodu dla miejscowości, które planują zorganizować 22 września Dzień bez Samochodu, np. jednodniowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego, dzień darmowej komunikacji miejskiej.

Miasta i gminy, które zorganizują wszystkie trzy typy działań będą mogły ubiegać się o Nagrodę Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Nagrodzona miejscowość będzie promowana przez europejski sekretariat kampanii, m.in. poprzez nakręcenie profesjonalnego filmu w języku angielskim i narodowym.

Strona polskiej kampanii ETZT. Dodatkowe informacje można też znaleźć tutaj. Informacje o wspieraniu kampanii przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i Ministerstwo Środowiska opublikowano tutaj.