Misja gospodarcza do Chin

Delegaci z województwa lubelskiego, w dniach 27-31 maja br., wzięli udział w misji gospodarczej do Chin. Głównym celem wyjazdu był udział w Międzynarodowym Forum Turystyki oraz finalizacja umowy o współpracy między Województwem Lubelskim a prowincją Henan. Delegacji przewodniczył marszałek Sławomir Sosnowski, a wśród uczestników misji znaleźli się również przedstawiciele Portu Lotniczego Lublin.

Współpraca w zakresie lotnictwa i transportu

Wizyta w prowincji Henan rozpoczęła się spotkaniem z przedstawicielami Agencji Rozwoju i Inwestycji Lotnictwa Cywilnego Henan (HNCA), która współpracuje z firmą Cargolux w Luxemburgu, a ich wspólnym celem jest stworzenie największego w regionie (Azji/Pacyfiku) hubu transportowego. – Współpraca naszych portów lotniczych jest istotna z punktu widzenia gospodarki, a także jest wsparciem dla kontaktów turystycznych i kulturalnych obu regionów – mówił podczas spotkania Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. Rozmowy z HNCA były kontynuowane przez przedstawicieli Portu Lotniczego Lublin.

Ważnym punktem wyjazdu było spotkanie z wicegubernatorem Prowincji Henan, podczas którego uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż ponad 10 – letnia współpraca regionów na bazie  protokołów ustaleń była niezwykle inspirująca i dała możliwości zainicjowania wielu ciekawych wydarzeń. Jednym z ważniejszych aspektów naszych działań jest perspektywa rozbudowy portu cargo na lubelskim lotnisku. Naszą intencją jest, aby Port Lotniczy Lublin stał się hubem transportowym, gdzie towary mogłyby być konfekcjonowane oraz transportowane przy wykorzystaniu transportu kołowego na Europę Środkowo-Wschodnią. Spotkanie zakończyło się uroczystą ceremonią podpisania umowy o współpracy Województwa Lubelskiego i Prowincji Henan. – Nasze kraje łączy ścisła współpraca od wielu lat i mamy nadzieję, że zacieśnienie przyjacielskich kontaktów między regionami przyniesie korzyści na wielu płaszczyznach – podsumował w trakcie podpisania umowy marszałek Sławomir Sosnowski. Na zakończenie przewodniczący polskiej delegacji zaprosił władze prowincji Henan na Europejski Tydzień Innowacji (ETI), który odbędzie się w dniach 17-21 września 2018 r. w Lublinie.

Międzyregionalna współpraca kulturalna

Ważnym aspektem wizyty lubelskiej delegacji w Prowincji Henan były również rozmowy na temat rozwoju międzyregionalnej współpracy kulturalnej. Przypominamy, że 12 marca  br. w obecności przedstawicieli Prowincji Henan, Muzeum Luoyang, Ambasady ChRL w Warszawie i wielu znamienitych gości zakończyła się wystawa trójkolorowej ceramiki chińskiej z dynastii Tang ze zbiorów Muzeum w Luoyang. Podczas spotkania delegacji z naszego regionu z merem miasta Luoyang podkreślono wagę kontaktów między naszymi jednostkami i zapewniono, że wystawa odniosła ogromny sukces i przyczyniła się do wzbogacenia repertuaru kulturalnego Lublina. – Dziedzictwem wszystkich narodów jest kultura i historia, która łączy pokolenia i jest językiem komunikacji i zrozumienia. Zatem naszym celem jest kontynuacja współpracy z Muzeum w Luoyang i realizacja wystawy lubelskich eksponatów etnograficznych w Prowincji Henan – mówił marszałek Sosnowski. Kontakty Województwa Lubelskiego z miastem Luoyang zaowocowały również inicjatywą współpracy partnerskiej miast. Marszałek Sosnowski wręczył list od Prezydenta Miasta Lublin z propozycją podpisania umowy partnerskiej między Lublinem a Luoyang, a pomysł ten został przyjęty z entuzjazmem i zapewnieniem rozpoczęcia procedury związanej z przygotowaniem umowy. Wizyta została zakończona spotkaniem w Muzeum Luoyang, podczas którego dyrektor zapewnił, że jest bardzo zainteresowany kontynuacją współpracy z naszym województwem, nie tylko w ramach organizacji wystaw, ale również realizacją wspólnych konferencji, badań, warsztatów oraz nowych projektów z dziedziny muzealnictwa.

Międzynarodowe forum turystyki

Kluczowym punktem misji był udział przedstawicieli województwa lubelskiego w Międzynarodowym Forum Turystyki, który był również okazją do spotkania z administracją ds. turystyki miasta Kaifeng. Dariusz Donica, dyrektor dep. Promocji i Turystyki UMWL, zaprezentował potencjał turystyczny naszego regionu podkreślając, że trendy w turystyce europejskiej zaczynają przesuwać się do Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest krajem bezpiecznym, atrakcyjnym cenowo i oferuje turystom zdrową, ekologiczną żywność, czyste powietrze i ciekawe programy turystyczne. Lubelszczyzna jest doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku m.in. szlakiem rowerowym Green Velo, jak również do wypoczynku i regeneracji w licznych ośrodkach SPA i sanatoriach. Przedstawiciele miasta Kaifeng przyjęli zaproszenie do złożenia wizyty w naszym regionie jeszcze w tym roku.

Możliwa współpraca uniwersytetów

Wizyta w Chinach przyniosła także nowe pomysły i plany na dalszą współpracę, która jak do tej pory rozwija się niezwykle intensywnie. Jednym z ciekawszych spotkań była wizyta na Uniwersytecie Medycyny Chińskiej. W odróżnieniu od medycyny konwencjonalnej znanej na Zachodzie, chińska medycyna ma za zadanie leczyć przyczyny, a nie objawy choroby. Delegaci byli szczególnie zainteresowani jej możliwościami w przypadku prewencji i leczenia zawałów i chorób nowotworowych. Rozmowy były niezwykle inspirujące (zwłaszcza dla strony chińskiej), bowiem ich efektem było przedłożenie propozycji pełnych stypendiów na Uniwersytecie Medycyny Chińskiej w Zhengzhou dla 3-5 studentów z Lublina. Marszałek zaprosił władze chińskiej uczelni do aktywnego udziału w Europejskim Tygodniu Innowacji, gdzie w programie przewidziano wiele spotkań towarzyszących, w tym spotkania organizowane wspólnie z XV Lubelskim Festiwalem Nauki tj. Nauka dla Biznesu: Otwarte laboratoria uczelni wyższych. Kolejnym obszarem ważnym z punktu widzenia współpracy uniwersyteckiej jest rolnictwo. Delegacja spotkała się z przedstawicielami Bazy Rolniczej Henańskiej Akademii Rolniczej, która istnieje w celu rozwiązywania kluczowych problemów technicznych w produkcji rolnej oraz zapewnienia wsparcia o dla rozwoju rolnictwa w prowincji Henan.

Spotkanie z Ambasadorem RP

Ostatnim punktem wizyty w Chinach były spotkania w Pekinie. Uczestnicy misji spotkali się  Wojciechem Zajączkowskim, Ambasadorem RP w Pekinie, który opowiedział o bieżących działaniach ambasady. Podczas rozmowy poruszono najważniejsze aspekty współpracy województwa lubelskiego i prowincji Henan oraz nakreślono plany na najbliższą przyszłość. Ponadto Małgorzata Błaszczyk-Osik, wicedyrektor Dep. Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, zaprezentowała nasze inicjatywy w ramach współpracy z prowincją Henan m.in. w kontekście zbliżającego się Europejskiego Tygodnia Innowacji. Na koniec odbyła się wizyta w siedzibie Oddziału Polskiej Organizacji Turystycznej, gdzie Jan Wawrzyniak – dyrektor placówki, przedstawił zakres działalności instytucji. Jak zaznaczył, od momentu wyjazdu pierwszej grupy chińskich turystów do Polski, która zbiegła się z wizytą Prezydenta Xi Jinpinga w Polsce w czerwcu 2016 roku zaobserwowano wzrost ruchu turystycznego o 55%.  Nasi delegaci zapewnili o gotowości do przyjmowania turystów z Chin i współpracy z POT.

galeriaGALERIA