Miliony na kształcenie zawodowe w Województwie Lubelskim

Modernizacja placówek i zakup nowego wyposażenia mają przyczynić się do poprawy warunków i jakości kształcenia zawodowego w województwie lubelskim. W ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego na projekty związane ze wsparciem infrastruktury edukacyjnej przeznaczono prawie 64 miliony złotych. Dofinansowanie mogły otrzymać projekty, których celem była poprawa funkcjonowania placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego – m.in. poprzez rozbudowę, prace dostosowawcze czy kupno wyposażenia dla pracowni i warsztatów. W wyniku naboru wsparcie otrzymały 22 projekty, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła ponad 58 milionów złotych.

 

Lubelskie kształci fachowców

 Po wielu latach szkoły zawodowe znów zaczynają kojarzyć się pozytywnie. Ich absolwenci coraz lepiej radzą sobie na rynku pracy, a to skutkuje zwiększonym zainteresowaniem wśród młodzieży. – Połączenie teorii z praktyką pozwala uczniom szkół zawodowych płynnie przejść z rzeczywistości szkolnej w trudniejszą rzeczywistość rynku pracy – mówi Marcin Czyżak, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – W szkole zawodowej, oprócz wiedzy, dostają do ręki fach, który mogą zacząć praktykować zaraz po jej ukończeniu – dodaje. Stąd tak duże inwestycje w kształcenie zawodowe. Zapotrzebowanie na fachowców z różnych dziedzin stale rośnie, podobnie jak liczba uczniów, którzy zamiast kontynuować edukację ogólną w liceum wybierają bardziej wyspecjalizowaną ścieżkę. W tym mają im pomóc nowoczesne i dobrze wyposażone placówki, takie jak nowe warsztaty kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku czy zmodernizowany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim.

 Nie tylko dla zawodu

 Kształcenie zawodowe to nie tylko fach w ręku – to również możliwość dalszej edukacji dla tych, którzy nie zdecydowali się na naukę w liceum. – Jednym z ważniejszych wyzwań dla naszego województwa jest zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę szkolną – informuje Sławomir Sosnowski, marszałek Województwa Lubelskiego. Dla nich dobrze zorganizowane szkolnictwo zawodowe to szansa na zdobycie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, które pomogą w uniknięciu trudnych sytuacji życiowych, jak bezrobocie czy konieczność emigracji zarobkowej. Dlatego w ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szczególny nacisk położono na projekty realizowane w miejscach o relatywnie niskim poziomie rozwoju regionalnego i niekorzystnych warunkach społeczno-ekonomicznych.

Nowy standard w szkolnictwie zawodowym

Do konkursu w ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego zgłoszono 25 projektów, z których aż 22 otrzymały dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 3 miliony złotych. Wsparcie można było uzyskać m.in. na projekty związane z pracami modernizacyjnymi dla istniejącej infrastruktury, na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, a także na dostosowanie profilu kształcenia ponadgimnazjalnego, z naciskiem na praktyczną naukę zawodu, do aktualnych potrzeb rynku pracy. Dzięki dofinansowaniom wysoki poziom szkolnictwa zawodowego i ustawicznego ma stać się nowym standardem.
Dla wielu mieszkańców województwa zmiany te oznaczają zwiększenie szans na ukończenie edukacji szkolnej, a także poprawę sytuacji na rynku pracy.

Masz pytanie? Odpowiemy!

Jeśli masz pytania dotyczące konkursów, zadzwoń pod nr tel. (81) 44 16 575 lub napisz na adres defrr@lubelskie.pl

Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz również na stronie www.rpo.lubelskie.pl/dw_efrr