„Marka Lubelskie – efekt miejsca pochodzenia”

Taki był wiodący temat konferencji zorganizowanej w 10 roku funkcjonowania programu Marka Lubelskie, promującego najlepsze firmy z województwa lubelskiego. Program, prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Departament Promocji i Turystyki, skupia obecnie 48 przedsiębiorstw różnych branż, jednak dominują wśród nich zakłady przetwórstwa spożywczego. I to ich przedstawiciele byli przede wszystkim uczestnikami konferencji, zorganizowanej 28 czerwca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.
Marszałek Sławomir Sosnowski, otwierając spotkanie, podkreślił, że gospodarze województwa dokładają starań, aby tworzyć i poprawiać warunki sprzyjające rozwojowi biznesu w naszym regionie. – Zorganizowaliśmy blisko 50 misji zagranicznych, przeprowadziliśmy kilka kampanii informacyjno-promocyjnych Marki Lubelskie, rozwijamy portal Lubelskie Invest adresowany do inwestorów i eksporterów – wyliczał marszałek Sosnowski, podkreślając, że większość tych działań kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które mają w tym względzie największe potrzeby.

Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk namawiał natomiast do lepszej i bardziej efektywnej współpracy przy promowaniu naszej dobrej i zdrowej żywności na regionalnym rynku. – W województwie mieszka 2,2 mln ludzi, którzy mogą być lokalnymi patriotami i częściej wybierać lokalne produkty. Takie nastawienie konsumentów z pewnością poprawi sytuację wielu firm i pozwoli utrzymać, a może tworzyć nowe miejsca pracy – przekonywał wicemarszałek Grabczuk, dodając, że oczywiście nie przekreśla to innych działań promujących naszą żywność na rynkach krajowym i zagranicznych.

Produkty żywnościowe są w opinii konsumentów najsilniej związane z miejscem pochodzenia i to ma dla wielu duże znaczenie przy wyborze i zakupie. Takie wnioski wynikają między innymi z badania przeprowadzonego w czerwcu 2016 roku przez warszawską firmę ARC Rynek Opinia. Przedstawił je Piotr Lutek z lubelskiej Kancelarii Doradczej Synergia, który od lat zajmuje się wpływem efektu miejsca pochodzenia na rynkową wartość poszczególnych marek.

– To jest i może być duża szansa rozwoju lubelskiego sektora spożywczego. Warto jednak, by w ślad za regionalnymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi kampaniami promocyjnymi województwa lubelskiego poszły kolejne działania z większym udziałem wytwórców i dystrybutorów naszej markowej żywności – mówił Piotr Lutek, wskazując na dość wysoką pozycję lubelskich produktów żywnościowych postrzeganych przez polskich konsumentów jako → smaczne (szósta pozycja w kraju) i → zdrowe (piąta lokata). Warto podkreślić, że ostatnie badanie wykazało tu wyraźny wzrost w porównaniu z wynikami podobnego badania z 2009 roku.

Wśród pozostałych prelegentów konferencji znaleźli się: Andrzej Jachim i Emilia Szuper z Agencji Vena Art., którzy przedstawili pracę nad kampanią wizerunkową SM Ryki; Małgorzata Woś-Wójcik z firmy Pol-Mak omawiająca rolę rodzinnej tradycji w kształtowaniu nowego wizerunku produktów znanej wytwórni makaronów; Robert Ogór – prezes AMBRA SA, który zwrócił uwagę na zaangażowanie i ludzką pasję w rozwój biznesu i działania marketingowe, wychodząc od niedawnego rynkowego sukcesu „Cydru Lubelskiego”; Adam Zdanowski z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Wierzejki – niewielkiej rodzinnej firmy, która w ciągu 20 lat stała się ważnym graczem rynku z konsekwentnie rozwijaną własną siecią sprzedaży detalicznej, liczącą już ponad 180 sklepów.

O środkach europejskich na rozwój przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 mówił Mariusz Majkutewicz, zastępca dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, wskazując, że najwięcej pieniędzy przeznaczono dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Można po nie sięgnąć m.in. w ramach działań: 3.7 – wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw MŚP; 1.3 – infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach; 5.1 – poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (szczegółowe informacje na stronie: www.lawp.rpo.lubelskie.pl).

Dariusz Donica, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki UMWL zapewnił, że uczestnicy programu Marka Lubelskie mogą liczyć na kolejne konferencje i warsztaty, a przede wszystkim na bardziej wymierne działania promocyjne, które mają odpowiadać na oczekiwania i zapotrzebowanie markowych producentów z naszego regionu (więcej o programie na stronie: www.marka.lubelskie.pl).

galeriaGALERIA