Lubelskie na podium ogólnopolskiego rankingu samorządowego

Według ogólnopolskiego miesięcznika samorządowego „Wspólnota” województwo lubelskie zajęło drugie miejsce w kraju pod względem wydatków inwestycyjnych. Mówiąc wprost, jesteśmy jednymi z najlepszych regionów, które doskonale radzą sobie z budową nowych dróg, mostów i chodników. Inwestujemy w tworzenie i rozbudowę przedsiębiorstw. W ten sposób wzmacniamy gospodarkę regionu i tworzymy nowe miejsca pracy.

Drogi, drogi i jeszcze raz drogi

To właśnie rozbudowa dróg otwiera szansę na rozwój gospodarczy naszych małych ojczyzn, ułatwiając dostęp do lokalnych producentów czy branży agroturystycznej. Samorząd Województwa Lubelskiego od lat przekazuje gminom pieniądze na budowę i modernizację dróg z puli tzw. środków celowych. W ciągu ośmiu lat na ten cel przeznaczono prawie 80 milionów złotych. Dzięki nim powstało blisko tysiąc kilometrów dróg. Są to głównie drogi gminne i powiatowe.

W tym roku Zarząd Województwa Lubelskiego zainicjował również samorządowy program budowy i przebudowy infrastruktury drogowej pn. „100 km dróg w każdym powiecie województwa lubelskiego na 100-lecie Niepodległości” – Do programu przystąpiły wszystkie powiaty ziemskie oraz gminy z naszego regionu, które wspólnie wybudują 340 kilometrów nowych dróg powiatowych i gminnych – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. – To jednak nie koniec inwestycji.  W latach 2018-19 Zarząd Dróg Wojewódzkich wybuduje również blisko 95 km nowych dróg wojewódzkich – dodaje marszałek. Do inwestycji, których wartość wyniesie ponad 600 mln zł, realizowanych przez jednostkę samorządową podległą marszałkowi, będą zaliczać się takie drogi wojewódzkie, jak: 813, 815, 836, 837, 835, 812, 801, 858, 809, 807 oraz 843. Środki na ten cel będą pochodziły m.in z Unii Europejskiej.

Nowe pociągi

Władze województwa inwestują również w transport kolejowy. Samorząd zakupi nowe pociągi do przewozów pasażerskich. Zamówienie dotyczy dostawy 11 nowych składów, z których każdy może jechać z prędkością do 160 km/h.

Postawiliśmy sobie za cel, aby nowy tabor kolejowy zaoferował zupełnie nową jakość podróżowania wszystkim pasażerom, w tym osobom niepełnosprawnym – wyjaśnia Paweł Nakonieczny, członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za politykę transportową.

Inwestycje w obszarach wiejskich

Nowe drogi, place zabaw, świetlice, nowoczesne targowiska to tylko niektóre z pomysłów, zrealizowanych dzięki wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Na początku sierpnia podpisaliśmy tysieczną umowę na realizację zadań programowych. Obiecujemy, że to nie koniec i będziemy starali się przyśpieszyć. Najwięcej środków bo ponad 200 milionów przeznaczyliśmy na działania poprawiające infrastrukturę na obszarach wiejskich, czyli na drogi lokalne, wodociągi, kanalizację, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Docelowo dzięki naszemu wsparciu powstanie kilkaset kilometrów dróg lokalnych – mówi Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Urząd marszałkowski wspólnie z gminami realizuje również projekt, który dotyczący usuwania azbestu. Postawiony cel jest ambitny – usunięcie co najmniej 40 tys. ton w dwa lata. Mieszkańcy mogą liczyć na sto procent wsparcia w zakresie demontażu, pakowania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Inwestycje w służbę zdrowia

Modernizacja bloku operacyjnego w Białej Podlaskiej, zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla szpitala w Chełmie, remont oddziału kardiologii w Zamościu czy remonty wielu oddziałów w szpitalu w Lublinie. To tylko kilka zadań z imponującego projektu realizowanego przez sześć szpitali podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego. Dofinansowanie z UE wyniesie blisko sto milionów złotych.

Realizacja tego zadania oznacza lepsze wykorzystani szpitali podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego. Tak duże środki pomogą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego, opieki nad matką i dzieckiem, a także opieki nad osobami niepełnosprawnymi – komentuje Arkadiusz Bratkowski członek Zarządu Województwa Lubelskiego odpowiedzialny za służbę zdrowia. Całość inwestycji opiewa na kwotę 115 milionów złotych.

Inwestycje w biznes

O przedsiębiorców na lubelskim rynku dba nadzorowana przez samorząd województwa Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Agencji zaufało już kilka tysięcy firm, które wprowadziły do swojej oferty innowacyjne produkty bądź usługi. Fundamentem rozwoju jest zastrzyk finansowy z unijnego budżetu, po który dzięki LAWP sięga coraz więcej przedsiębiorców. W połowie września ruszył najbardziej wyczekiwany wśród przedsiębiorców konkurs na wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski można składać do 31 grudnia, a maksymalna wartość dotacji to aż 3 mln zł!

Urząd marszałkowski prowadzi także projekt promocji gospodarczej „Marka Lubelskie”, który realizowany jest od 11 lat. Jego efektem jest przywilej posługiwania się tytułem, który uzyskało już ponad 67 firm z województwa lubelskiego. – Certyfikatem Marka Lubelskie nagradzamy te firmy z województwa lubelskiego, które szczególnie dbają o jakość i innowacyjność swojej oferty. Obok branży spożywczej, są wśród nich przedstawiciele branży budowlanej, medycznej, produkcyjno-mechanicznej, informacyjnej, usługowej czy turystycznej – mówi wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. – Promujemy nasze lokalne firmy, bo to przynosi korzyści – dodaje.