Lubelskie liderem w usuwaniu azbestu

W Hotelu Focus w Lublinie obyła się konferencja „Bezpieczni bez azbestu”. Celem spotkania była analiza i podsumowanie dotychczasowych doświadczeń województwa lubelskiego w zakresie usuwania azbestu, a także dyskusja nad przyszłymi planami. W konferencji wzięło udział ponad 190 przedstawicieli samorządu, nauki i biznesu.

To kolejny tak duży projekt, który wspiera mieszkańców naszego regionu w eliminacji azbestu. W ciągu dwóch lat zamierzamy usunąć co najmniej 40 000 ton, a uwzględniając poprzedni projekt z funduszu szwajcarskiego, w sumie usuniemy mieszkańcom ponad 120 tys. ton azbestu.

Województwo Lubelskie otwarte na nowe możliwości

Mimo tego, iż Województwo Lubelskie jako lider, najszybciej usuwa azbest, potrzeba eliminacji tej szkodliwej substancji jest wciąż ogromna. Z tego też powodu zaproszeni prelegenci zaproponowali nowe rozwiązania, które mogłyby przyspieszyć tempo jego eliminacji.

Profesor dr hab. Politechniki Lubelskiej Ewa Bojar jest inicjatorką utworzenia Lubelskiego Konsorcjum Naukowego skupiającego lubelskie uczelnie wyższe. Jednym z efektów funkcjonowania LKN jest opracowanie „Zintegrowanego systemu zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej”. Przedstawione wnioski i rekomendacje wskazują na potrzebę  aktywniejszego włączenia środowiska naukowego i biznesowego w proces usuwania azbestu. Według profesor, idea klasteringu w procesie eliminacji azbestu sprawdziłaby się idealnie. Jeszcze większe efekty na tym polu byłyby możliwe dzięki większej świadomości mieszkańców na temat szkodliwości azbestu, dlatego niezbędne jest systematyczne edukowanie społeczeństwa.

Interesującą propozycję przedstawił Dr inż. Ryszard Parosa, który wynalazł i wdraża na Zachodzie (niestety z uwagi na bariery legislacyjne obowiązujące w Polsce) technologię, która pozwala na całkowite unieszkodliwienie azbestu/eternitu na nieszkodliwy proszek, który może zostać wykorzystywany jako składnik np. kostki brukowej.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, w którym przedstawiciele nauki, biznesu i samorządowcy zastanawiali się nad tym, w jaki sposób przyspieszyć usuwanie azbestu, aby zbliżający się termin całkowitej eliminacji eternitu (31 grudnia 2032 r.) był realny. Po burzliwych dyskusjach stwierdzono, że efektywny proces wymaga ogromnej świadomości społeczeństwa na temat szkodliwości azbestu, utrzymania systemu wsparcia mieszkańców w usuwaniu azbestu, a także otwarcia na innowacje, które w znacznym stopniu mogłyby przyspieszyć eliminację eternitu.