„Razem przeciwko COVID-19″ to nazwa projektu, który w trybie nadzwyczajnym został wybrany do dofinansowania przez władze województwa. Celem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS) jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w 213 ośrodkach pomocy społecznej, 20 powiatowych centrach pomocy rodzinie, 11 instytucjach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz 10 schroniskach dla osób bezdomnych.

– Jako Zarząd Województwa pamiętamy o najsłabszych, dlatego cieszę się, że kolejna partia środków trafi do osób, które tego wsparcia bardzo potrzebują – tłumaczy Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), zlokalizowanej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie, dotarła dziś dostawa najpotrzebniejszych środków ochrony osobistej w postaci:

 • 34 459 opakowań po 100 szt. (tj. łącznie 55 palet) rękawiczek jednorazowych o łącznej wartości ponad 1,8 mln zł;
 • 452 sztuk termometrów, 51 sztuk ciśnieniomierzy i 923 sztuki ozonatorów o łącznej wartości prawie 108 tys. zł.

Projekt obejmie łącznie ponad 3,6 tys. pracowników wszystkich wymienionych instytucji oraz pacjentów, pensjonariuszy i bezdomnych korzystających z usług jednostek pomocy społecznej. Fundusze unijne pozwolą na zakup środków ochrony osobistej oraz doposażenie stanowisk pracy poprzez zakup sprzętu zabezpieczający potrzeby pracowników ww. placówek oraz osób korzystających z ich wsparcia.

– Do tej pory nasze działania kierowaliśmy do domów pomocy społecznej, zatem ośrodki pomocy, powiatowe centra pomocy rodzinie, hospicja i schroniska były tymi podmiotami, które wcześniej wsparcia nie otrzymały. Z naszej diagnozy wynikało, że te jednostki czekają na pomoc w codziennym funkcjonowaniu w „covidowej” rzeczywistości – dodaje Dyrektor ROPS Małgorzata Romanko.

Zakres wsparcia projektowego obejmuje zakup środków ochrony osobistej oraz doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres zakupów:

1. Zakupy dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie:

a) środki ochrony:

 • maseczki jednorazowe – 240 tys. szt.,
 • maseczki wielokrotnego użytku – 20 tys. szt.,
 • przyłbice – 3100 szt.,
 • gogle – 2500 szt.,
 • rękawiczki jednorazowe – ponad 2,6 mln szt.,
 • fartuchy ochronne – 2500 szt.,
 • kombinezony ochronne – 2033 szt.,
 • płyn do dezynfekcji rąk (5 litrów) – 1038 opak.,
 • dozowniki do dezynfekcji rąk – 750 szt.,
 • buty ochronne – 2500 szt.,

b) sprzęt:

 • termometr bezdotykowy – 314 szt.,

2. Zakupy dla instytucji paliatywno-hospicyjnej:

a) środki ochrony:

 • maseczki jednorazowe – 40 200 szt.,
 • maseczki wielokrotnego użytku – 660 szt.,
 • przyłbice – 930 szt.,
 • gogle – 810 szt.,
 • rękawiczki jednorazowe – 729 tys. szt.,
 • fartuchy ochronne – 21 900 szt.,
 • kombinezony ochronne – 1446 szt.,
 • pościel jednorazowa (komplet) – 3660 szt.,
 • płyn do dezynfekcji rąk (5 litrów) – 273 opak.,
 • płyny do dezynfekcji powierzchni (5 litrów) – 285 opak.,
 • buty ochronne – 3960 szt.,
 • czepki ochronne – 9000 szt.,

b) sprzęt:

 • ozonator – 17 szt.,
 • sprzęt do dekontaminacji (lampa) – 16 szt.,
 • sprzęt do dekontaminacji mat – 24 szt.
 • termometr bezdotykowy – 63 szt.,
 • ssak płucny – 28 szt.,
 • koncentrator tlenu wraz z dodatkami (maska, butla) – 38 szt.,
 • stojak na kroplówkę – 61 szt.,
 • łóżko z materacem przeciwodleżynowym – 37 szt.,
 • ciśnieniomierz – 51 szt.,
 • parawan medyczny – 43 szt.,
 • zamgławiacz – 9 szt.,
 • profesjonalne ozonatory – urządzenia do szybkiej dezynfekcji wraz z płynem – 11 szt.

3. Zakupy dla schronisk dla osób bezdomnych:

a) środki ochrony:

 • maseczki jednorazowe – 13 200 szt.,
 • maseczki wielokrotnego użytku – 3600 szt.,
 • przyłbice – 585 szt.,
 • gogle – 450 szt.,
 • rękawiczki jednorazowe – 22 200 szt.,
 • fartuchy ochronne – 345 szt.,
 • kombinezony ochronne – 240 szt.,
 • pościel jednorazowa (komplet) – 1317 kompletów,
 • mydło antybakteryjne (5 litrów) – 198 opak.,
 • płyn do dezynfekcji rąk (5 litrów) – 198 opak.,
 • płyn do dezynfekcji powierzchni – 123 opak.,

b) sprzęt:

 • termometr bezdotykowy – 72 szt.,
 • zamgławiacz – 24 szt.

Całkowita wartość projektu to ponad 7,25 mln zł (z czego blisko 6,2 mln zł stanowi dofinansowanie z UE, a nieco ponad 72,5 tys. zł pochodzi z budżetu województwa). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.